U bent hier:  Home  >  Actueel  >  Nieuws
Monitor Kenniswerkplaats 2017
6 april 2018 14:22 uur verschenen

Monitor Kenniswerkplaats 2017

De monitor 2017 geeft een overzicht van alle aangevraagde, gestarte en afgeronde activiteiten waar de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân het afgelopen jaar een rol in heeft gespeeld.

Bekijk de bijlagen
Flitspresentaties integrale ontwerpen
26 maart 2018 16:04 uur verschenen

Flitspresentaties integrale ontwerpen

Zoals eerder op de site vermeld ging een groep 3e jaars studenten Management van de Leefomgeving van Van Hall Larenstein aan de slag om in 9 weken een ontwerp te maken van opwaardering van terp Aalsum of de haven van Wierum. Op 1 februari werden de ontwerpen door middel van een poster gepresenteerd aan de opdrachtgever. Dit vond plaats in het gemeentehuis van Dokkum.

Lees meer
Nieuw project van start: Tuinen verbinden!
19 maart 2018 16:59 uur verschenen

Nieuw project van start: Tuinen verbinden!

Het gaat slecht met de soortenrijkdom van onze flora en fauna. Schaalvergroting en intensivering in de landbouw zijn een belangrijke oorzaak, maar ook industrialisering en verstedelijking spelen mee. Veel tuinen en openbare groenvoorzieningen zijn tegenwoordig meer een verlengstuk van de bebouwing dan een voortzetting van cultuurlandschap en natuur. Daarnaast worden tuinen en bedrijventerreinen steeds meer van elkaar afgescheiden. Hier wil het project Tuinen Verbinden wat aan doen, en dat is hard nodig!

Lees meer
Better Wetter Fase 2 officieel van start!
5 maart 2018 09:45 uur verschenen

Better Wetter Fase 2 officieel van start!

Op donderdag 22 februari 2018 werd de samenwerkingsovereenkomst Better Wetter Fase 2 ondertekend. Het werd een feestelijke bijeenkomst bij Galerie Koopmans in Earnewâld waar alle betrokken partijen bij aanwezig waren.

Lees meer
Pagina 4 van 31