U bent hier:  Home  >  Actueel  >  Nieuws
Nieuw project van start: Tuinen verbinden!
19 maart 2018 16:59 uur verschenen

Nieuw project van start: Tuinen verbinden!

Het gaat slecht met de soortenrijkdom van onze flora en fauna. Schaalvergroting en intensivering in de landbouw zijn een belangrijke oorzaak, maar ook industrialisering en verstedelijking spelen mee. Veel tuinen en openbare groenvoorzieningen zijn tegenwoordig meer een verlengstuk van de bebouwing dan een voortzetting van cultuurlandschap en natuur. Daarnaast worden tuinen en bedrijventerreinen steeds meer van elkaar afgescheiden. Hier wil het project Tuinen Verbinden wat aan doen, en dat is hard nodig!

Lees meer
Better Wetter Fase 2 officieel van start!
5 maart 2018 09:45 uur verschenen

Better Wetter Fase 2 officieel van start!

Op donderdag 22 februari 2018 werd de samenwerkingsovereenkomst Better Wetter Fase 2 ondertekend. Het werd een feestelijke bijeenkomst bij Galerie Koopmans in Earnewâld waar alle betrokken partijen bij aanwezig waren.

Lees meer
Nordwin studenten helpen mee in onderzoek naar opvaarten
23 februari 2018 15:47 uur verschenen

Nordwin studenten helpen mee in onderzoek naar opvaarten

Door de DDFK gemeenten is, na vragen uit de gemeenschap, een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om opvaarten en dorpen weer aantrekkelijk te maken. Historisch gezien zijn de opvaarten de verbindingen tussen de dorpen. Lang geleden zorgden ze, via de zee, voor een verbinding met de rest van de wereld. Later waren ze slechts nog verbonden met het vaarnetwerk van Fryslân. Tegenwoordig worden de opvaarten alleen gebruikt voor de waterhuishouding.

Lees meer
Project “Bokashi, de bodem in ontwikkeling” gaat van start
26 januari 2018 12:15 uur verschenen

Project “Bokashi, de bodem in ontwikkeling” gaat van start

Door intensivering binnen de landbouw is de bodemvruchtbaarheid op veel plaatsen teruggelopen. Dit uit zich door lagere organische stofgehaltes in de bodem, met name humus. In het gebied Noordelijke Friese Wouden zijn verschillende partijen, zoals gemeente Dantumadeel, Wetterskip Fryslân, Mulder Agro, Noardlike Fryske Wâlden, Nordwin College, Hogeschool Van Hall Larenstein  en enkele agrariërs met elkaar rond de tafel gaan zitten om te verkennen of Bokashi een duurzaam alternatief zou kunnen zijn voor het gebruik van kunstmest.  

Lees meer
Pagina 5 van 32