U bent hier:  Home  >  Actueel  >  Nieuws
Nordwin studenten helpen mee in onderzoek naar opvaarten
23 februari 2018 15:47 uur verschenen

Nordwin studenten helpen mee in onderzoek naar opvaarten

Door de DDFK gemeenten is, na vragen uit de gemeenschap, een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om opvaarten en dorpen weer aantrekkelijk te maken. Historisch gezien zijn de opvaarten de verbindingen tussen de dorpen. Lang geleden zorgden ze, via de zee, voor een verbinding met de rest van de wereld. Later waren ze slechts nog verbonden met het vaarnetwerk van Fryslân. Tegenwoordig worden de opvaarten alleen gebruikt voor de waterhuishouding.

Lees meer
Project “Bokashi, de bodem in ontwikkeling” gaat van start
26 januari 2018 12:15 uur verschenen

Project “Bokashi, de bodem in ontwikkeling” gaat van start

Door intensivering binnen de landbouw is de bodemvruchtbaarheid op veel plaatsen teruggelopen. Dit uit zich door lagere organische stofgehaltes in de bodem, met name humus. In het gebied Noordelijke Friese Wouden zijn verschillende partijen, zoals gemeente Dantumadeel, Wetterskip Fryslân, Mulder Agro, Noardlike Fryske Wâlden, Nordwin College, Hogeschool Van Hall Larenstein  en enkele agrariërs met elkaar rond de tafel gaan zitten om te verkennen of Bokashi een duurzaam alternatief zou kunnen zijn voor het gebruik van kunstmest.  

Lees meer
Ontwerpen voor terp Aalsum en de haven van Wierum
8 januari 2018 15:35 uur verschenen

Ontwerpen voor terp Aalsum en de haven van Wierum

Binnen de module Kenniswerkplaatsleren gaan vijftien 3e jaars studenten Management van de Leefomgeving van Hogeschool Van Hall Larenstein aan de slag met een pittige opdracht. Zij hebben negen weken de tijd om individueel een integraal ontwerp te maken van een landschappelijk object. Zij kunnen hierbij kiezen voor opwaardering van terp Aalsum of het dorp Wierum.

Lees meer
Studenten Management van de Leefomgeving bezoeken De Centrale As
15 december 2017 10:00 uur verschenen

Studenten Management van de Leefomgeving bezoeken De Centrale As

Op 1 december kregen de 27 eerstejaars studenten van Hogeschool van Hall Larenstein de gelegenheid om te zien en horen hoe het er in een echt grootschalig project aan toe gaat.

Lees meer
Terugblik: bijeenkomst Better Wetter 18 mei
23 mei 2017 12:09 uur verschenen

Terugblik: bijeenkomst Better Wetter 18 mei

Afgelopen donderdagmiddag 18 mei vond een gezamenlijke bijeenkomst plaats bij de Brûsplak in Veenwouden waar studenten en betrokken partijen aanwezig waren. De studenten van o.a. Milieukunde, Tuin- en Landschapsarchitectuur  en Life Science presenteerden hun onderzoek binnen Better Wetter.

Lees meer
Pagina 5 van 31