U bent hier:  Home  >  Projecten  >  Bine & Bouwe

Bine & Bouwe

Bine & Bouwe

De Vereniging van Dorpsbelangen Veenwouden/Veenwoudsterwal e.o. is in maart 2014 gestart met een onderzoek naar hoe de leefbaarheid in hun dorpen op peil gehouden kan worden, met speciale aandacht voor de mogelijkheden van burgerparticipatie. De werkgroep Bine & Bouwe heeft alle bewoners van de dorpen een brief gestuurd met de vraag of ze mee willen werken aan het onderzoek. Ruim honderd inwoners hebben hierop positief gereageerd. In de maanden tot aan de zomervakantie zijn vrijwilligers met een uitgebreide enquête bij deze mensen langs geweest. De werkgroep Bine & Bouwe heeft met de Kenniswerkplaats contact gezocht om mee te denken over hoe de resultaten uit de enquêtes kunnen worden verwerkt en geanalyseerd.

De Kenniswerkplaats heeft contact gezocht met Van Hall Larenstein. Daar is de verbinding gelegd met drie studenten die in het kader van hun opleiding werkervaring moeten opdoen. Zij zullen de ingevulde enquêtes gaan invoeren in een statistiekprogramma, en er een eerste analyse op los laten. De werkgroep Bine & Bouwe zal met die informatie aan de slag gaan. Ze hopen in september daarover een eerste presentatie te houden.