U bent hier:  Home  >  Projecten  >  Onderzoek naar Biobased Economy in Noordoost Fryslân

Onderzoek naar Biobased Economy in Noordoost Fryslân

Onderzoek naar Biobased Economy in Noordoost Fryslân

Het grootste deel van de energie die huishoudens gebruiken is afkomstig uit fossiele bronnen. Zoals olie, steenkool en aardgas. Bij de verbranding van deze brandstoffen komt CO2 vrij. Een alternatief voor fossiele grondstoffen is het gebruik van biomassa als grondstof. Biobased Economy gaat over een economie die draait op biomassa als grondstof. In een Biobased Economy worden planten(resten), algen en vleesafval gebruikt om kunststof, energie en brandstof te produceren. Een voorbeeld is maisafval gebruiken als grondstof voor de productie van bioplastic.
Dankzij het gebruik van biomassa zijn minder fossiele grondstoffen nodig. Dat betekent minder uitstoot van broeikasgas. Ook zijn producten uit biomassa makkelijker biologisch afbreekbaar te maken.

Een groep van zeven studenten van Wageningen UR is eind maart 2015 gestart met een onderzoek naar Biobased Economy in Noordoost Fryslân. Ze doen zeven weken lang onderzoek naar de mogelijkheden op het gebied van het thema Biobased Economy voor de regio: waar de regio zich op zou kunnen richten binnen dit thema, welke initiatieven er al zijn en naar financieringsmogelijkheden. Deze studenten zitten in de laatste fase van hun opleiding en volgen het vak Academic Consultancy Training (ACT). De studenten volgen de volgende opleidingen: Forest and Nature Conservation, Management, Economics and Consumer Studies, Organic Agriculture, International Development Studies, Biosystem Engineering en Molecular Life Sciences.

Biobased Economy is in de Masterclasses die in het voorjaar 2014 in de regio zijn gehouden naar voren gekomen als een thema dat grote waarde voor de regio zou kunnen hebben. De Kenniswerkplaats Noordoost Fryslan is de opdrachtgever voor dit onderzoek.

Foto: Wageningen UR