U bent hier:  Home  >  Projecten  >  Academic consultancy training (ACT) Waddencampus

Academic consultancy training (ACT) Waddencampus

Academic consultancy training (ACT) Waddencampus

De gemeente Ameland, Nordwin College en AOC Terra willen samen de start van de Waddencampus voorbereiden. De Waddencampus moet een broedplaats worden voor nieuwe ideeën en initiatieven, eilanders, ondernemers, burgers, ambtenaren en bestuurders gaan samen met studenten van mbo, hbo en universiteiten op Ameland aan de slag. Alle partijen bouwen samen een lerend netwerk en werken gezamenlijk aan vraagstukken vanuit de waddenregio.
De Waddencampus Ameland staat in het teken van verduurzaming: duurzaam toerisme, duurzame landbouw, duurzame energie en duurzame leerbaarheid. Dit vormt de basis om nieuwe markten aan te boren, de werkgelegenheid op het eiland te verbreden en de samenwerking tussen ondernemers en kennisinstellingen te verbeteren.

Zeven masterstudenten van Wageningen University hebben onderzoek gedaan naar de invulling van een duurzaamheidsagenda voor Ameland. Het ging om een project in het kader van de ontwikkeling van de Waddencampus. Dit onderzoek was het tweede etalageproject dat uitgevoerd werd binnen dit kader.
Het onderzoek van de studenten richt zich vooral op duurzaamheid in de brede context. Denk aan kansen op het gebied van duurzaam toerisme, duurzaam wonen en leven op het eiland en duurzame voedselproductie en biodiversiteit. Onderdeel van het onderzoek was het afnemen van interviews bij verschillende stakeholders op het eiland. De studenten presenteerden dinsdagavond 1 juli de uitkomsten van dit onderzoek op Ameland.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door LEADER