U bent hier:  Home  >  Projecten  >  Adviezen voor duurzame oplossingen op Ameland

Adviezen voor duurzame oplossingen op Ameland

Adviezen voor duurzame oplossingen op Ameland

De waddengemeenten Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog en Terschelling (De Waddeneilanden) hebben samen met de provincie Fryslân de Streekagenda Waddeneilanden voor de periode 2014-2020 opgesteld. Hierin staat duurzaamheid als kernbegrip voor de Waddeneilanden voorop als het gaat om behouden en versterken van de natuur en tegelijkertijd het toerisme. Daarom streven de Waddeneilanden (inclusief Texel) naar zelfvoorzienendheid op het gebied van zowel water als energie. Deze ambitie willen de Waddeneilanden in 2020 hebben gerealiseerd.

De gemeente Ameland wil via de Waddencampus studenten laten meedenken over kansen en mogelijkheden voor de realisatie van de doelstelling voor zelfvoorzienendheid op het gebied van energie in 2020. Er wordt gewerkt aan de realisatie van een zonnepark op het eiland maar de energie van dit park zal niet toereikend zijn. Er zal gezocht moeten worden naar aanvullende maatregelen om energie te kunnen opwekken en/of energie te kunnen besparen. De gemeente wil nu specifiek informatie hebben over welke aanvullende maatregelen er nodig en mogelijk zijn voor supermarkten, groepsaccomodaties, de kaasboerderij en de bierbrouwerij.

Derdejaars studenten van de opleiding Milieukunde van Hogeschool Van Hall Larenstein zijn vanaf 10 november 2014 aan de slag gegaan met de opdracht van de gemeente Ameland. Ze doen dit in de module Adviesbureau voor duurzame oplossingen. De studenten hebben dat in vijf groepjes gedaan, waarbij ieder groepje een bedrijfstak heeft bekeken. De groepsaccomodaties zijn door twee groepen bekeken: grotere en kleinere groepsaccomodaties. Naast de gemeente Ameland en de Waddencampus (een dependance van de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân) is ook de Amelander Energie Coöperatie bij deze opdracht betrokken.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door LEADER