U bent hier:  Home  >  Projecten  >  Afgeronde projecten
Groeiplaatsen lisdodde in kaart brengen, stekken en planten

Groeiplaatsen lisdodde in kaart brengen, stekken en planten

Vier studenten mbo Life Sciences onderzoeken de groeiplaatsen van lisdodde en gaan teeltbedden lisdodde aanleggen.

Lees meer
Wat vinden ondernemers in Achtkarspelen van zondagsopenstelling?

Wat vinden ondernemers in Achtkarspelen van zondagsopenstelling?

Eerste- en tweedejaars HBO-recht van hogeschool NHL onderzoeken wat ondernemers in de gemeente Achtkarspelen vinden van zondagsopenstelling.

Lees meer
Business Case for Cultivating Peat Moss (Veenmos)

Business Case for Cultivating Peat Moss (Veenmos)

Is er geld te verdienen met veenmos op nattere landbouwgronden? Met deze opdracht vanuit Better Wetter doen zes studenten van Wageningen UR onderzoek.

Lees meer
Afwateringsplan Brûsplak

Afwateringsplan Brûsplak

Onderzoek naar zuiveringtechnieken van het afvalwater voor de Brûsplak in het Bûtenfjild. Daar doen twee studenten Civiele Techniek van NHL onderzoek naar.

Lees meer
Studenten maken bokashi-folder voor onderwijs

Studenten maken bokashi-folder voor onderwijs

Studenten Nordwin College maken informatiefolders over Bokashi voor mbo en hbo.

Lees meer
Onderzoek herstel historische vaarroute Rinsumageast

Onderzoek herstel historische vaarroute Rinsumageast

In Rinsumageast leeft al lang de behoefte om de historische vaarroute richting Dokkum weer bevaarbaar te maken. Studenten van hogeschool VHL doen hier onderzoek naar vanuit de landschaps-invalshoek.

Lees meer
duurzame energie in Noordoost Fryslân

duurzame energie in Noordoost Fryslân

Drie groepen studenten van hogeschool Van Hall Larenstein voeren onderzoeken uit rondom (draagvlak voor) duurzame energie in Noordoost Fryslân.

Lees meer
De Kruidhof: nieuwe mogelijkheden Verkooptuin

De Kruidhof: nieuwe mogelijkheden Verkooptuin

4 januari 2016 start een nieuw ACT-project. Deze keer gaan de studenten aan de slag voor Botanische tuin de Kruidhof in Buitenpost.

Lees meer
Communicatieplan voor Better Wetter

Communicatieplan voor Better Wetter

Drie studenten Hogeschool VHL adviseren Better Wetter over een communicatieplan.

Lees meer
Ontwerp ecologische verbindingszone kanaalzone Burgum/Sumar

Ontwerp ecologische verbindingszone kanaalzone Burgum/Sumar

Studenten Toegepaste Aardrijkskunde ontwerpen een ecologische verbindingszone langs het Prinses Margrietkanaal in Burgum - Sumar. Ze doen dit in opdracht van De Centrale As

Lees meer
Vaarroute richting Eeltjemeer: knelpunten oplossen

Vaarroute richting Eeltjemeer: knelpunten oplossen

Drie studenten Watermanagement van MBO Life Sciences Leeuwarden onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de vaarroute naar het Eeltjemeer open te stellen voor electrische sloepen.

Lees meer
Onderzoek naar invulling Brûsplak

Onderzoek naar invulling Brûsplak

Hoe kan de Brûsplak ook interessant zijn voor bewoners? Daar doen studenten van Stenden Hogeschool Leeuwarden onderzoek naar, in opdracht van Better Wetter.

Lees meer
Rustpunt en Ommetje

Rustpunt en Ommetje

Studenten van Hogeschool VHL doen onderzoek naar mogelijkheden rondom de Brûsplak.

Lees meer
studenten Dier en Markt ontwikkelen tool

studenten Dier en Markt ontwikkelen tool

Welke tool kan ingezet worden om de natuurwaarden van het It Bûtenfjild meer zichtbaar te maken voor recreanten en toeristen? Met deze vraag zijn studenten Diermanagement aan de slag gegaan.

Lees meer
FLUUSTR-boat voor It Bûtenfjild

FLUUSTR-boat voor It Bûtenfjild

ROC Friese Poort is betrokken bij de ontwikkeling en bouw van een nieuw soort fluisterboot, de FLUUSTR-boat. Deze boot wordt ontwikkeld in opdracht van Wetterwâlden Bûtenfjild.

Lees meer
Innovatieve ideeën rondom bermgras

Innovatieve ideeën rondom bermgras

Wat kun je doen met bermgras? Studenten van Van Hall Larenstein gaan hier een paar weken mee aan de slag.

Lees meer
'Scenario-study' voor 100% duurzaam Ameland

'Scenario-study' voor 100% duurzaam Ameland

Studenten Milieuwetenschappen van de Wageningen Universiteit onderzoeken op Ameland hoe de duurzaamheidsdoelstellingen van het eiland mogelijkheden creëren voor water, afval energie en landbouw. En hoe deze mogelijkheden tot kansen voor de werkgelegenheid leiden. Het onderzoek wordt eind juni 2015 afgerond.

Lees meer
Onderzoek naar Biobased Economy in Noordoost Fryslân

Onderzoek naar Biobased Economy in Noordoost Fryslân

Biobased Economy gaat over een economie die draait op biomassa als grondstof. Welke activiteiten rondom dit thema zijn interessant voor Noordoost Fryslân? Studenten van Wageningen UR doen hier onderzoek naar.

Lees meer
NHL-studenten pakken N355 aan

NHL-studenten pakken N355 aan

Drie studenten van de NHL Hogeschool houden zich voor hun afstudeeronderzoek bezig met de N355 van Leeuwarden tot Hardegarijp. Ze nemen meerdere delen van de weg onder de loep.

Lees meer
Internationaal Neptune-project aan de slag met Holwerd aan Zee

Internationaal Neptune-project aan de slag met Holwerd aan Zee

Achttien studenten uit Finland, Rusland en Nederland hielden zich van 11 tot 17 april bezig met het plan Holwerd aan Zee. Na deze week werden de verschillende plannen beoordeeld door een jury uit de regio.

Lees meer
ACT-opdracht lisdodde

ACT-opdracht lisdodde

Een internationale groep van zes studenten gaat de komende weken aan de slag voor Better Wetter. Ze doen onderzoek naar de teelt en oogst van lisdodde en naar mogelijke producten van het gewas.

Lees meer
Fotodatabase Waddenzee Werelderfgoed

Fotodatabase Waddenzee Werelderfgoed

Waddenzee Werelderfgoed krijgt hulp van studentes van Nordwin College bij het ontwikkelen van een database. In de database komen onder andere foto’s van het Waddengebied. De studenten gaan deze foto’s ordenen per categorie, kijken of de resolutie van de foto’s geschikt zijn voor gebruik en gaan zelf op pad om foto’s te maken.

Lees meer
Healthy Ageing en voeding in Noordoost Fryslân

Healthy Ageing en voeding in Noordoost Fryslân

Begin januari 2015 is er een nieuwe ACT-groep van de Wageningen universiteit aan de slag gegaan met een vraagstuk omtrent healthy ageing. De studenten hebben de studierichtingen biologie, bedrijfs- & consumentenwetenschappen en voeding- & gezondheidswetenschappen.

Lees meer
Inrichting werkplaats Better Wetter

Inrichting werkplaats Better Wetter

De komende weken gaat een groepje MBO-studenten aan de slag met diverse ontwerpen voor de werkplaats voor Better Wetter: van logo tot stoel.

Lees meer
Communicatieplan voor Wetterwâlden Bûtenfjild

Communicatieplan voor Wetterwâlden Bûtenfjild

Maak een communicatieplan voor de commissie Wetterwâlden Bûtenfjild. Met deze opdracht gaan vier studenten Agrarische Bedrijfskunde van Van Hall Larenstein zich negen weken bezighouden.

Lees meer
Adviezen voor duurzame oplossingen op Ameland

Adviezen voor duurzame oplossingen op Ameland

Vijf groepen studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein hebben verschillende sectoren op Ameland adviezen gegeven op het gebied van duurzaamheid. De gemeente Ameland is opdrachtgever en wil hiermee in kaart brengen welke maatregelen er genomen moeten worden om bedrijven energieneutraal te krijgen.

Lees meer
Ontwerpen haven Mûnein

Ontwerpen haven Mûnein

Op 10 november 2014 zijn studenten van Van Hall Larenstein begonnen met de module Ontwerpen. Zij hebben in vier groepen een ontwerp gemaakt voor het havengebied van Mûnein.

Lees meer
Onderzoek naar Healthy Ageing in Noordoost Fryslân

Onderzoek naar Healthy Ageing in Noordoost Fryslân

Healthy Ageing gaat over gezond en actief ouder worden. Een onderwerp dat steeds belangrijker wordt omdat de Nederlander gemiddeld steeds ouder wordt. Wat betekent dit in Noordoost Fryslân? Daar doen studenten van Wageningen UR onderzoek naar.

Lees meer
Onderzoek MBO dierenverzorging

Onderzoek MBO dierenverzorging

De Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân onderzoekt, in samenwerking met Noardlike Fryske Wâlden, of er bij agrarische bedrijven een markt is voor afgestudeerde studenten Dierenverzorging om als medewerker/assistent aan de slag te gaan op een boerderij.

Lees meer
Innovatieproject 'Melkhûskes'

Innovatieproject 'Melkhûskes'

Hoe kunnen Melkhûskes toerisme aantrekken en de sector promoten? Zeven studenten van Van Hall Larenstein zoeken in de module Leren Innoveren naar een antwoord op deze vraag.

Lees meer
Academic consultancy training (ACT) Waddencampus

Academic consultancy training (ACT) Waddencampus

Zeven masterstudenten van Wageningen University hebben onderzoek gedaan naar de invulling van een duurzaamheidsagenda voor Ameland. Het ging om een project in het kader van de ontwikkeling van de Waddencampus. Het onderzoek richt zich vooral op duurzaamheid in de brede context.

Lees meer
Bine & Bouwe

Bine & Bouwe

Drie studenten van Van Hall Larenstein ondersteunen Dorpsbelangen Veenwouden/Veenwoudsterwal e.o. met een onderzoek in het kader van het project Bine & Bouwe.

Lees meer
Koploperproject: duurzaam ondernemen voor kleine bedrijven

Koploperproject: duurzaam ondernemen voor kleine bedrijven

Het Koploperproject helpt mkb’ers om op een doelgerichte en effectieve manier in één jaar duurzamer te ondernemen. Voor de gemeente Achtkarspelen heeft de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân een afstudeerstudent gekoppeld aan dit programma.

Lees meer
Eerste project Waddencampus

Eerste project Waddencampus

Ameland wil in 2020 groeien van 600.000 tot 900.000 toeristen. Is dat realistisch en hoe kunnen we dat realiseren? Met deze vraag hebben zeventig studenten van Van Hall Larenstein zich een dag beziggehouden op Ameland. Ze deden dit in het kader van de module Leren Innoveren. Dit is het eerste project in het kader van de Waddencampus.

Lees meer
Teeltplan Lisdodde

Teeltplan Lisdodde

Studenten doen onderzoek naar een teelthandleiding voor lisdodde. Zij zoeken naar mogelijkheden voor duurzaam land- en watergebruik in natte gebieden door middel van waterminnende gewassen.

Lees meer
Ontwerpen zoetwatervisketen

Ontwerpen zoetwatervisketen

In het kader van een toekomstig waterbeheer in de regio, heeft ecologisch adviesbureau Altenburg & Wymenga gevraagd om onderzoek te doen naar de mogelijkheden rondom een zoetwaterketen, oftewel zoetwater fishfarms. Drie studenten van Van Hall Larenstein zijn hiermee aan de slag gegaan.

Lees meer
Educatieprogramma voor Sanjes Zoo

Educatieprogramma voor Sanjes Zoo

7 studenten van de opleiding Diermanagement aan Hogeschool VHL zijn gekoppeld aan de eigenaar van het Dierenpark Sanjes Zoo. De studenten gaan de komende weken bezig met het ontwikkelen van educatieve pakketten voor basisschoolleerlingen die het park bezoeken. Zo verwacht Sanjes Zoo meer bezoekers te trekken en hun aanbod nog beter te kunnen afstemmen op de wensen van scholen.

Ook zullen de studenten onderzoeken hoe het nabijgelegen natuurgebied betrokken kan worden bij de educatieve activiteiten voor scholieren. Om de mogelijkheden voor natuureducatie in het natuurgebied te verkennen hebben de studenten binnenkort een afspraak met een boswachter van Staatsbosbeheer.

Lees meer
Wetterterp

Wetterterp

Een van de innovatieve ideeën van de commissie Wetterwâlden Bûtenfjild is het ontwikkelen van een Wetterterp in de regio Eeltjemeer. Deze kunstmatige heuvel in het landschap zou een trekpleiser kunnen zijn voor toeristen en recreanten en de entree kunnen vormen van het terpengebied.

7 Studenten van Wageningen University hebben een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de mogelijkheden en valkuilen voor het ontwikkelen van een terp in de regio Eeltjemeer met als doel het toerisme in Noordoost Fryslân te bevorderen.

Lees meer
Agrariërs betrekken bij plannen Wetterwâlden Bûtenfjild

Agrariërs betrekken bij plannen Wetterwâlden Bûtenfjild

De commissie Wetterwâlden Bûtenfjild is een initiatief van 3 bewoners van Veenwouden. Zij hebben in samenwerking met 13 dorpen rondom natuurgebied It Bûtenfjild (tussen Giekerk en Veenwouden) een visie geschreven om de karakteristieke eigenschappen en sterke punten van dit gebied beter te benutten voor economische, ruimtelijke, culturele en recreatieve ontwikkelingen.  Via de Kenniswerkplaats werken studenten van verschillende opleidingen aan projecten over vaarverbindingen, toerisme en recreatie, elektrisch varen en havenontwikkeling.
Bij het grootste deel van de agrariërs in het gebied is nog weinig draagvlak voor de plannen en voor de mogelijkheden om nevenactiviteiten te ontwikkelen of om in te spelen op nieuwe kansen in de agrarische sector.
Studenten van Hogeschool VHL gaan inventariseren wat mogelijke activiteiten en diensten zijn die agrariërs zouden kunnen bieden om het gebied te verlevendigen.

Lees meer
Action Factory

Action Factory

In Burgum staat, naast de haven, een complex met oude zuivelfabriek en bijgebouwen waar verschillende bedrijven gevestigd zijn. Vroeger was dit dankzij de melkfabriek een levendige plek, maar tegenwoordig is het terrein vervallen. Sinds een aantal maanden is Dirk Bruinsma betrokken bij de Action Factory. Hij heeft de ambitie hier weer een bruisende plek met een open karakter van te maken, samen met de omgeving.  De gemeente zou graag zien dat er economische dragers gevonden worden om het complex een nieuwe invulling te geven en studenten van Hogeschool VHL gaan de komende weken met hem meedenken.

Lees meer
Vital Wetlands Area Network

Vital Wetlands Area Network

Hoe vitaal zijn de huidige wetlands binnen de Friese boezem? Rondom deze vraag zijn een vijftal studenten van Van Hall Larenstein in september 2013 gestart met een onderzoek.

Lees meer
Mineralen kringlopen sluiten

Mineralen kringlopen sluiten

In de landbouw wordt veel mest geproduceerd waardoor een overschot aan mineralen in de bodem en in het water terechtkomt. De vereniging Noardlike Fryske Wâlden wil de kringloop tussen bodem, voer, koeien en mest sluiten en zo de mineralenverliezen terugdringen. De Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân heeft deze vraag gekoppeld aan docenten van Nordwin College en Hogeschool Van Hall Larenstein om actuele vraagstukken op dit thema te verbinden zijn aan het onderwijs.

Lees meer
Nieuw Gemeenschappelijk Landbouw Beleid

Nieuw Gemeenschappelijk Landbouw Beleid

De Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân organiseert samen met de Kenniswerkplaats Veenkoloniën een informatiedag over het veranderende Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB).

Tijdens deze dag zullen vertegenwoordigers van agrarisch natuurbeheerders en docenten van Nordwin College, AOC Terra en Hogeschool Van Hall Larenstein met elkaar in gesprek gaan over de betekenis van het nieuwe GLB voor vergroening, agrarisch natuurbeheer en waterbeheer.

Lees meer
Haven ontwerpen voor Feanwâlden

Haven ontwerpen voor Feanwâlden

De commissie Wetterwâlden Bûtenfjild wil het dorp Feanwâlden weer met het water verbinden, en het dorp zo aantrekkelijker maken voor toeristen. Daarvoor willen ze de haven van het dorp revitaliseren. De Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân heeft deze vraag gekoppeld aan twaalf studenten van NHL Hogeschool.

Lees meer
Hout dat vrijkomt bij aanleg Centrale As

Hout dat vrijkomt bij aanleg Centrale As

Bij de aanleg van de Centrale As zijn eikenbomen gekapt. De Noardelijke Fryske Wâlden heeft het plan opgevat deze bomen zichtbaar terug te brengen in het gebied. Studenten van verschillende opleidingen houden zich hiermee bezig.

Lees meer
Overtoom terugbrengen in de regio

Overtoom terugbrengen in de regio

Wetterwâlden Bûtenfjild wil historische vaarroutes herstellen en dorpen weer via water met elkaar verbinden. Om het Bûtenfjild bevaarbaar te maken voor kano’s en fluisterboten zal op enkele plekken het peilverschil overbrugd moeten worden. Dit kan door middel van een overtoom of overhaal. Studenten van NHL Hogeschool doen onderzoek naar de technische mogelijkheden en ontwerp. Studenten van ROC Friese Poort houden zich bezig met het technische ontwerp en het bouwen.

Lees meer
Verse melk uit de Noordelijke Friese Wouden vermarkten

Verse melk uit de Noordelijke Friese Wouden vermarkten

Tweedejaars studenten van de opleiding Diermanagement bij Van Hall Larenstein Leeuwarden zijn bezig met een opdracht voor de Noardlike Fryske Wâlden. Zij onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de melk die in de Noordelijke Friese Wouden wordt geproduceerd in het gebied te vermarkten om zo regionale productie en regionale consumptie aan elkaar te koppelen.

Lees meer
Natuurlijk Ondernemen - Naar nieuwe verdienmodellen met beheer en ontwikkeling van de groene leefomgeving

Natuurlijk Ondernemen - Naar nieuwe verdienmodellen met beheer en ontwikkeling van de groene leefomgeving

Geld verdienen met innovatief beheer en verantwoorde ontwikkeling van natuur, landschap en platteland – kan dat? En hoe doe je dat? Deze vraag wordt beantwoord in het project 'Natuurlijk Ondernemen'. In dit project werken studenten en docenten samen met ondernemers (agrarisch, recreatie of andere MKB-ers), ZZP-ers, ondernemende natuurbeheerders, overheden en burgers samen om erachter te komen hoe je samen zorgt voor natuur en hoe je dit rendabel kunt maken.

Lees meer
Onderzoek Place Keeping in Aldtsjerk

Onderzoek Place Keeping in Aldtsjerk

Vijf masterstudenten van Wageningen Universiteit voeren een onderzoek uit naar het Place Keeping – proces in het dorp Aldtsjerk (gemeente Tytsjerksteradiel). De Feriening foar Doarpsbelangen Aldtsjerk heeft een dorpsvisie met een ontwikkelingsplan uitgewerkt om zelf starterswoningen te bouwen voor jongeren die in Aldtsjerk willen blijven wonen of daar weer terug willen komen. De dorpsbelangenvereniging koopt daarvoor van een van de inwoners achttien hectare landbouwgrond, tegen een agrarische en dus voordelige prijs. Het geld voor de grondaankoop is afkomstig uit zandwinning. De vereniging heeft van de provincie toestemming gekregen om een meertje te graven. Dat ligt op de Elfstedenvaarroute en kan daardoor toerisme trekken, hoopt Dorpsbelang. Het plan voorziet daarom ook in de bouw van enkele recreatiewoningen aan het meer.
.

Lees meer
Project steenmeel

Project steenmeel

In 2012 is in de regio gestart met een proefproject met steenmeel voor drie jaar. Dit is een project van Arcadis dat in samenwerking met studenten van Van Hall Larenstein, Wageningen University en Nordwin College wordt uitgevoerd. Steenmeel is fijngemalen vulkanisch gesteente en wordt ingezet als een 'natuurlijke' vorm van bemesting. Deze maniervan bemesting werd ruim honderd jaar geleden ook gebruikt, maar is door kunstmest verdwenen. Het steenmeelproject is onderdeel van een nieuwe kijk op bodemvruchtbaarheid.

Lees meer
Onderzoek activiteiten dorpshuis De Nije Warf

Onderzoek activiteiten dorpshuis De Nije Warf

NHLstudent Anneli Barhorst heeft onderzoek gedaan waarom de jongeren in Driezum, Dantumawâld en Wâlterswâld niet regelmatig naar het dorpshuis De Nije Warf komen en hoe dit door het middel van het aanbieden van activiteiten verbeterd kan worden. Anneli heeft eerst gesprekken gevoerd met de activiteitencommissie van het dorpshuis en heeft enkele malen het dorpshuis bezocht. Door middel van een breed uitgezette enquête onder de jongeren in Driezum, Wâlterswâld en Dantumawâld zijn vragen gesteld over ervaringen en interesses.

Lees meer
Onderzoek kosten en communicatie Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân

Onderzoek kosten en communicatie Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân

 AOC Friesland is verbonden met de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân en ondersteunt in de opzet van de organisatie en de verbinding met de onderwijsinstellingen. Doel van het project is het leveren van een advies met betrekking tot de kosten en communicatie tussen onderwijsinstelling AOC Friesland en de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân. Hiermee wordt inzicht gegeven in de opbrengsten van de investeringen. Student Ben Akkerman gaat onderzoek doen naar en advies uitbrengen over de kosten en de communicatie van de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân.

Lees meer
Onderzoek positie Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân

Onderzoek positie Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân

De kenniswerkplaats Noordoost Fryslân zit op dit moment aan het einde van de experimentele fase. Er is behoefte aan duidelijkheid over interne organisatie, die is uitgewerkt in een onderzoeks- en een adviesrapportage. Leonie Dijkstra, student NHL, gaat onderzoek doen naar de positie van Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân.

Lees meer
Onderzoek vrijwilligers dorpshuis De Nije Warf

Onderzoek vrijwilligers dorpshuis De Nije Warf


Het knelpunt waar het dorpshuis de Nije Warf mee kampt, is dat er te weinig vrijwilligers zijn om het dorpshuis draaiende te houden. Het is voor de Nije Warf en bewoners een probleem met een hoge waarde. Het dorpshuis bestaat al vele jaren, en de bewoners willen graag dat het dorpshuis blijft. Twee studenten van de NHL, Suzy Schilstra en Amarins de Vries, zoeken uit hoe er meer mensen uit Driesum, Wâlterswâld en Dantumawoude als vrijwilliger zich kunnen verbinden aan het dorpshuis De Nije Warf in Wâlterswâld.

Lees meer
Het opzetten van de monitoring van het oogsten van houtwallen voor energiewinning

Het opzetten van de monitoring van het oogsten van houtwallen voor energiewinning

Het Nationaal landschap Noardlike Fryske Wâlden kenmerkt zich door lange smalle percelen die worden begrensd door dijkwallen en elzensingels. Bij het beheer van het landschap en de uitvoering van projecten in de Noordelijke Wouden speelt de Vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) een belangrijke initiërende rol (de Ver. NFW is een koepelorganisatie van vijf agrarische verenigingen voor natuur- en landschapsbeheer en één agrarische milieucoöperatie; bij deze clubs zijn momenteel ca. 850 van de hier werkende 1.100 boeren aangesloten).

Lees meer