U bent hier:  Home  >  Projecten  >  Afwateringsplan Brûsplak

Afwateringsplan Brûsplak

Afwateringsplan Brûsplak

In het kader van het programma Better Wetter, wordt in het Bûtenfjild ten noordweste van Veenwouden een Brûsplak gebouwd. Dit is een plek waar studenten, docenten en experts elkaar ontmoeten rondom vragen en onderzoeken over het in stand houden en gebruiken van veenweidegebieden zonder dat er subsidies voor nodig zijn. In de Brûsplak komt een toilet en een wasbak. Maar er ligt geen riolering op de locatie. Er dient daarom een oplossing te komen voor het afwateren.

Twee studenten Civiele Techniek van NHL Hogeschool doen in opdracht van Better Wetter, vertegenwoordigd door de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân, onderzoek naar afwateringsmogelijkheden en een programma van eisen hiervoor. Eind maart 2016 ronden ze hun project af.