U bent hier:  Home  >  Projecten  >  Agrariërs betrekken bij plannen Wetterwâlden Bûtenfjild
Agrariërs betrekken bij plannen Wetterwâlden Bûtenfjild

Agrariërs betrekken bij plannen Wetterwâlden Bûtenfjild

Agrariërs betrekken bij plannen Wetterwâlden Bûtenfjild

Aanleiding
De commissie Wetterwâlden Bûtenfjild is een initiatief van 3 bewoners van Veenwouden. Zij hebben in samenwerking met 13 dorpen rondom natuurgebied It Bûtenfjild (tussen Giekerk en Veenwouden) een visie geschreven om de karakteristieke eigenschappen en sterke punten van dit gebied beter te benutten voor economische, ruimtelijke, culturele en recreatieve ontwikkelingen.  Via de Kenniswerkplaats werken studenten van verschillende opleidingen aan projecten over vaarverbindingen, toerisme en recreatie, elektrisch varen en havenontwikkeling.
Bij het grootste deel van de agrariërs in het gebied is nog weinig draagvlak voor de plannen en voor de mogelijkheden om nevenactiviteiten te ontwikkelen of om in te spelen op nieuwe kansen in de agrarische sector.
Studenten van Hogeschool VHL gaan inventariseren wat mogelijke activiteiten en diensten zijn die agrariërs zouden kunnen bieden om het gebied te verlevendigen.

Vraagstukken
-Welke activiteiten die passen bij de streek kunnen agrariërs ontwikkelen om het Bûtenfjild aantrekkelijker te maken?
-Hoe kan de commissie Wetterwâlden Bûtenfjild agrariërs interesseren om activiteiten en/of diensten te ontwikkelen die zorgen voor (extra) inkomsten en het gebied nog aantrekkelijker maken?
-Welke partijen zijn bij het initiatief Wetterwâlden Bûtenfjild betrokken en wat is hun belang? Maak hiervan een netwerkanalyse.

Studenten
Eerstejaars studenten van de opleiding Toegepaste aardrijkskunde aan Hogeschool VHL gaan de komende 10 weken met deze vraagstukken bezig. Vrijdag 6 september hebben de studenten samen met Oege Hiddema (Wetterwâlden Bûtenfjild) en Anne Clasquin (Hogeschool VHL en de Kenniswerkplaats) een rondwandeling gemaakt door Veenwouden.
Binnenkort gaan de studenten It Bûtenfjild bezoeken met een kano om het gebied nog beter te leren kennen.

Betrokken partijen
Commissie Wetterwâlden Bûtenfjild, Hogeschool VHL, agrariërs in het gebied.