U bent hier:  Home  >  Projecten  >  Communicatieplan voor Better Wetter

Communicatieplan voor Better Wetter

Communicatieplan voor Better Wetter

Het huidige watersysteem van Nederland heeft een hoge productiviteit van de landbouw opgeleverd. Maar de keerzijde is er ook. Door diepontwatering kampen we met maaivelddaling in onze veenweidegebieden, bij zware regenval kunnen we ons water moeilijk bergen en er zijn geregeld perioden met watertekorten. De grenzen van ons huidig waterbeheer komen in zicht. Voor sommige van de laagste gebieden is het de vraag of die in de toekomst dezelfde functies kunnen blijven houden. De ecologische kwaliteit van land en water moet ook beter. Om deze problemen het hoofd te bieden heet ecologisch adviesbureau Altenburg & Wymenga het programma Better Wetter - voor ecologie en economie opgesteld. De Kenniswerkplaats is hierbij aangehaakt, en al veel studenten hebben deelonderzoeken voor Better Wetter uitgevoerd. Moeras- en landbouwgebied It Bûtenfjild ten noorden van Feanwâlden is een zeer geschikte plek voor een praktijkcentrum op het gebied van toekomstbestendig waterbeheer. Dit praktijkcentrum zal in 2016 geopend worden, onder de naam Brûsplak.

Er is behoefte om Better Wetter ook meer bekendheid te geven. Drie studenten Agrarische Bedrijfskunde die de module Kennismanagement volgen hebben de opdracht aangenomen om een communicatieplan voor Better Wetter te schrijven, met daarbij speciale aandacht voor een website. Deze opdracht loopt van begin november 2015 tot en met eind januari 2016.