U bent hier:  Home  >  Projecten  >  Haven ontwerpen voor Feanwâlden

Haven ontwerpen voor Feanwâlden

Haven ontwerpen voor Feanwâlden

De commissie Wetterwâlden Bûtenfjild is een initiatief van drie dorpsbewoners uit Feanwâlden. Doel van de commissie is om de recreatieve infrastructuur in het gebied dat omsloten is door de Lauwersseewei, de N361, de spoorlijn Leeuwarden-Groningen en de Centrale As verder te ontwikkelen en de dorpen beter met elkaar en met het water te verbinden. Inmiddels heeft de commissie een mandaat van dertien dorpen heeft de visie van Wetterwâlden Bûtenfjild een breed draagvlak binnen de regio. Een van de ideeën is het revitaliseren en uitbreiden van de haven in Feanwâlden. Zo wordt het dorp aantrekkelijker voor toeristen en recreanten en is het dorp weer met het water verbonden.

Studenten
Studenten en docenten Civiele Techniek van de NHL Hogeschool zijn door de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân gekoppeld aan de vraag van Wetterwâlden Bûtenfjild en gaan ontwerpen maken voor een haven in Feanwâlden.