U bent hier:  Home  >  Projecten  >  Healthy Ageing en voeding in Noordoost Fryslân

Healthy Ageing en voeding in Noordoost Fryslân

Healthy Ageing en voeding in Noordoost Fryslân

Zeven studenten van Wageningen UR zijn begin januari 2015 gestart met een nieuwe opdracht met betrekking tot Healthy Ageing. Deze studenten zitten in de laatste fase van hun opleiding en volgen het vak Academic Consultancy Training (ACT). Tijdens dit vak werken master studenten met verschillende studierichtingen met elkaar aan een opdracht voor een opdrachtgever. In september 2014 heeft een andere ACT-groep een verkenning gedaan naar een programma en een agenda over hoe healthy ageing in Noordoost Fryslân geïmplementeerd kan worden. De groep die nu aan de slag is gegaan met healthy ageing kijken specifiek naar gezond ouder worden en de rol van voeding.

Healthy Ageing gaat over gezond en actief ouder worden. Dat begint al bij de conceptie: ouders die hun genen doorgeven en dus ook hun eventuele risico’s en kansen voor een gezonde levensloop of het ontstaan van ziekte later in het leven. Levensstijl, voedingspatroon en omgevingsfactoren beïnvloeden de ontwikkeling van gezondheid. Het lopende project rondom dit onderwerp moet leiden tot een gezonde regio. 

De studenten doen eerst onderzoek naar de huidige gezondheidssituatie in Noordoost Fryslân  voor ze gaan kijken naar bestaande strategieën die gaan over het verbeteren van voedingspatronen op regionaal niveau. Vervolgens wordt gekeken of die strategieën in Noordoost Fryslân geïmplementeerd kunnen worden. Uiteindelijk wordt er geadviseerd wat de beste strategieën voor de regio zijn. Daarbij wordt vooral gekeken naar lokale voedselgebruiken, consumentengedrag en de beschikbaarheid van lokaal geproduceerd voedsel.

Healthy Ageing is in de Masterclasses die in het voorjaar 2014 in de regio zijn gehouden naar voren gekomen als een thema dat grote waarde voor de regio zou kunnen hebben. De kopgroep ANNO Europa is de opdrachtgever voor dit onderzoek.