U bent hier:  Home  >  Het Bûtenfjild als paardenregio: een inventarisatie

Het Bûtenfjild als paardenregio: een inventarisatie

Het Bûtenfjild als paardenregio: een inventarisatie

Stichting Wetterwâlden Bûtenfjild (WB) wil het paard een duidelijker plek geven in de recreatieve ontwikkeling van het gebied Bûtenfjild. Niet alleen voor paardenbezitters, maar ook voor recreanten. Een paar jaar geleden heeft WB een eerste idee ontwikkeld over het verbinden van drie gebieden met een paardencultuur: het gebied Trynwâlden, Noardburgum en de omgeving van Damwoude. Na deze eerste aanzet heeft de organisatie nog niet veel gedaan rondom dit thema. WB heeft daarom verschillende vragen rondom 'het paard' neergelegd bij de Kenniswerkplaats. Wij hebben een groep van tien studenten gekoppeld aan een tweetal van deze vragen. Begin november 2015 zijn de studenten gestart, en op vrijdag 29 januari 2016 presenteren zij de resultaten.

Paardenliefhebbers
De betreffende studenten studeren Diermanagement aan Hogeschool VHL in Leeuwarden. Het zijn tweede en derdejaars studenten die gekozen hebben voor de richting Paard en management of Dieren in de zorg. Ze hebben allemaal iets met paarden, en hebben zin om voor Wetterwâlden Bûtenfjild aan de slag te gaan.

Opdracht
In overleg met de opdrachtgever, hebben de studenten gekozen om een inventarisatie te gaan maken van alles wat met paarden te maken heeft en dat zich in en om het Bûtenfjild bevindt. Wat is de paardendichtheid, om welk type paarden gaat het, hoeveel ondernemers werken bedrijfsmatig met paarden? Aan de hand van deze informatie zullen de studenten gaan horen wat de wensen van deze mensen is, welke belemmeringen zij tegenkomen in het gebied, welke kansen zij zien en waar mogelijkheden liggen om slimme dingen met elkaar te verbinden. De studenten zullen hun resultaten in een rapport en presentatie aanbieden aan de opdrachtgever.