U bent hier:  Home  >  Projecten  >  Hout dat vrijkomt bij aanleg Centrale As
Hout dat vrijkomt bij aanleg Centrale As

Hout dat vrijkomt bij aanleg Centrale As

Bij de aanleg van de weg de Centrale As zijn eikenbomen gekapt. De provincie Fryslân en de Noardlike Fryske Wâlden (NFW) willen dit hout graag zichtbaar terugbrengen in het gebied. De NFW heeft de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân gevraagd om studenten bij dit vraagstuk te betrekken.

Vraagstukken
De NFW heeft een aantal vragen gesteld die ze beantwoord willen zien:
- Welke manieren zijn er om het gekapte eikenhout zichtbaar te maken in de streek?
- Hoe kunnen mensen uit het gebied hierbij betrokken worden?
- Hoe maak je duidelijk dat het hout afkomstig is uit de streek?

Studenten
Studenten Milieukunde van Hogeschool Van Hall Larenstein hebben in het vak 'adviesbureau voor duurzame oplossingen' een adviesrapport geschreven waarin zij verschillende mogelijkheden om het eikenhout terug te brengen in de streek inventariseerden en deze producten hebben beoordeeld op duurzaamheidscriteria. Een van de producten die van eikenhout gemaakt kunnen worden zijn landhekken die nodig zijn om de boerenerven af te schermen van de weg.
De Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân heeft contact gezocht met studenten van de opleiding Bouwkunde aan NHL en zij hebben zeven verschillende ontwerpen voor landhekken gemaakt. Samen met Wout van Vulpen, secretaris van de vereniging NFW, is contact gezocht met de zagerij Inlands Hout. Zij gaan de bomen zagen en verzagen.
Studenten van Nordwin College zijn aan de slag gegaan met de landhekken. Helaas was het hout niet geschikt voor de landhekken. Er is daarom gekozen voor een andere bestemming voor het hout. Studenten van Nordwin College hebben picknicktafels in de vorm van een pompeblêd ontworpen en gemaakt. De vier gemeenten waar De Centrale As doorheen loopt krijgen zo'n tafel aangeboden, en er komt er één te staan in het bezoekerscentrum van De Centrale As.