U bent hier:  Home  >  Projecten  >  Innovatieve ideeën rondom bermgras

Innovatieve ideeën rondom bermgras

Innovatieve ideeën rondom bermgras

Eerstejaars studenten Melkveehouderij en Akkerbouw van Hogeschool Van Hall Larenstein volgen in hun eerste jaar de module Leren Innoveren. In deze module leren studenten verschillende methodes om creatieve en innovatieve ideeën te bedenken. Na de theorie moeten de studenten ook aan de slag met een opdracht. In groepjes van 7 tot 8 studenten kiezen ze een opdracht, waarna ze in een gesprek met de opdrachtgever boven tafel moeten krijgen wat de innovatiebehoefte is (de vraag achter de vraag). Aan de hand daarvan bedenken de studenten innovatieve ideeën. Na de ideevorming overleggen de studenten met de opdrachtgever welk idee het meest kansrijk is. Dat idee gaan de studenten nader uitwerken tot een globaal plan. De studenten hebben in totaal ongeveer vier weken hiervoor. 

Bermgras
Voor de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân is een groepje studenten aan de slag gegaan met de vraag wat je kunt doen met bermgras. Gemeentes maaien de berm, en zoeken naar een mogelijkheid om iets te kunnen doen met dit gras. Er zijn al verschillende ontwikkelingen op dit gebied. Het is aan de studenten te onderzoeken hoe de opbrengsten hiervan kunnen worden geoptimaliseerd. Op 30 juni 2015 presenteren de studenten de resultaten op school en aan de opdrachtgever.