U bent hier:  Home  >  Projecten  >  Inrichting werkplaats Better Wetter

Inrichting werkplaats Better Wetter

Inrichting werkplaats Better Wetter

Better Wetter is een programma van advies- en onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga bv en de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân. In dit programma hopen zij samen met ondernemers, onderwijs en omgeving nieuwe ecologische en economische dragers te ontwikkelen voor een waterrijke omgeving.
In opdracht van Better Wetter hebben vier studenten Tuin- en akkerbouw aan Hogeschool Van Hall Larenstein voor de zomer onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van het telen van het waterminnende gewas Lisdodde in het veengebied van Noordoost Friesland. Er zijn plannen om in het Bûtenfjild teeltplekken aan te leggen. Daarnaast moet er een fysieke werkplaats gecreëerd worden, zodat er een plek komt waar studenten en opdrachtgevers elkaar ontmoeten, onderzoek gedaan wordt, excursies worden gegeven, dus wat een broedplaats wordt voor innoverend waterbeheer.

Een groep van zeven Design-studenten van Nordwin College gaat aan de slag met de inrichting van een werkplaats in het Bûtenfjild voor het programma Better Wetter. Op 19 november is de groep langsgeweest bij het Streekhûs, het Innovatiehuis en Studio Tjeerd Veenhoven voor inspiratie en informatie. De studenten hebben diverse afstudeerrichtingen: grafische vormgeving, decor & standbouw, interieur & styling en productontwikkeling.