U bent hier:  Home  >  Projecten  >  FLUUSTR-boat voor It Bûtenfjild

FLUUSTR-boat voor It Bûtenfjild

FLUUSTR-boat voor It Bûtenfjild

Historische vaarweg weer te gebruiken
De historische vaarweg tussen Grutte Wielen en de Swemmer wordt gerevitaliseerd. De provincie Fryslân heeft het geld hiervoor goedgekeurd onder de voorwaarde dat het gebied waardoor de route loopt geschikt wordt gemaakt voor ontsluiting volgens het principe Electric Only. De meest gangbare typen elektische vaartuigen die voor dit gebied geschikt zijn, zijn op dit moment de traditionele fluisterboot en elektrische sloepen tot klasse F. De sloep is een vrij kostbare zaak. Een fluisterboot is goedkoper, maar minder comfortabel: instabiel, zwak gemotoriseerd, storingsgevoelig door schroefvervuiling en met weinig comfort of ontspanningsmogelijkheden en daardoor niet geschikt voor jonge kinderen, senioren en recreaten met een beperking.

Opdracht
Stichting Wetterwâlden Bûtenfjild is een netwerkorganisatie. Onder de vlag van dertien verenigingen van Dorpsbelang combineert zij de belangen van deze dorpen. Deze dorpen liggen rondom het (natuur)gebied It Bûtenfjild. Het grote doel van Wetterwâlden is de leefbaarheid van het gebied vergroten. De activiteiten van Wetterwâlden Bûtenfjild zijn een antwoord op de consequenties van de bevolkingskrimp die zich in de komende jaren in dit gebied zal gaan voltrekken. Wetterwâlden wil de mogelijkheid onderzoeken of in het ‘gat’ tussen de traditionele fluisterboot en de elektrische sloep een markt is te ontwikkelen voor een vaarconcept voor nieuwe doelgroepen. Deze sloep moet stabiel zijn, ontspanningsmogelijkheden hebben en robuust comfort bieden. Daarnaast moet de FLUUSTR-boat een duurzame inslag hebben en hufterproof zijn.

Friese Poort
ROC Friese Poort heeft aangegeven bij de ontwikkeling van de FLUUSTR-boat betrokken te zijn. In het voorjaar van 2015 zijn daarom een viertal studenten jacht- en scheepsbouw van maritieme techniek (Sneek) aan de slag gegaan met een eerste ontwerp. Er zal uiteindelijk een ontwerp uitgewerkt worden en mogelijk middels een leerwerkproject een varend prototype gebouwd worden.