U bent hier:  Home  >  Projecten  >  Mineralen kringlopen sluiten

Mineralen kringlopen sluiten

Mineralen kringlopen sluiten

In de landbouw wordt veel mest geproduceerd waardoor een overschot aan mineralen in de bodem en in het water terechtkomt.
De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) streeft ernaar om de kringloop tussen bodem, voer, koeien en mest te sluiten en zo de mineralenverliezen terug te dringen. Dit is een onderwerp waarop de NFW al zeer actief is. In heel Noord Nederland is aandacht voor duurzaam boeren en veel veehouders zijn voorloper op dit gebied. Dat geldt zeker voor een groep van ongeveer 30 boeren in de NFW. De vereniging NFW wil niet alleen deze voorlopers (blijven) stimuleren maar de kennis en kunde ook beschikbaar maken voor hun andere leden. Het onderwijs kan hierin een goede rol vervullen. Dat geldt zowel voor de verspreiding van kennis als voor het ontwikkelen van kennis.

Kringloopwijzer
In september 2013 is het project concreet van start gegaan. Studenten van Nordwin College en Van Hall Larenstein hebben boeren die zijn aangesloten bij NFW ondersteund bij het invullen van de Kringloopwijzer, een methodiek om inzichtelijk te maken waar op het bedrijf verliezen worden geleden op het gebied van mineralen. Elke agrariër heeft daarna een advies gekregen hoe ze op dit punt hun bedrijf beter kunnen optimaliseren. In september 2014 zijn opnieuw studenten van Van Hall Larenstein aan de slag gegaan met het invullen van de Kringloopwijzer samen met een aantal boeren, en komen met adviezen. Studenten van Nordwin College zijn vervolgens vanaf november aan de slag gegaan met het maken van een concrete vertaalslag van deze adviezen op bedrijfsniveau. Hierbij worden zij ondersteund door een tiental experts. In april 2015 hebben ze dit project afgerond, onder andere door een presentatie van hun rapporten. In september 2015 gaat een nieuwe groep van tachtig studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein weer aan de slag om bij zo'n veertig boeren (onder andere uit Noordoost Fryslân) de Kringloopwijzer in te vullen. Vanaf november nemen 60 studenten van Nordwin College het stokje over en gaan aan de slag gaan met een concretiseringsslag van de uitkomsten van de Kringloopwijzer.