U bent hier:  Home  >  Projecten  >  Natuurlijk Ondernemen - Naar nieuwe verdienmodellen met beheer en ontwikkeling van de groene leefomgeving

Natuurlijk Ondernemen - Naar nieuwe verdienmodellen met beheer en ontwikkeling van de groene leefomgeving

Natuurlijk Ondernemen - Naar nieuwe verdienmodellen met beheer en ontwikkeling van de groene leefomgeving

Geld verdienen met innovatief beheer en verantwoorde ontwikkeling van natuur, landschap en platteland – kan dat? En hoe doe je dat? Deze vraag wordt beantwoord in het project 'Natuurlijk Ondernemen'. In dit project werken studenten en docenten samen met ondernemers (agrarisch, recreatie of andere MKB-ers), ZZP-ers, ondernemende natuurbeheerders, overheden en burgers samen om erachter te komen hoe je samen zorgt voor natuur en hoe je dit rendabel kunt maken.


Urgentie

Veel ondernemers in plattelandsregio's hebben zich al toegelegd op verbreding van hun bedrijfsvoering en zich daarbij gespecialiseerd op bijvoorbeeld agrarisch natuurbeheer, bio–based energie, natuureducatie en dergelijke. Zij onderhouden het landschap, verstrekken informatie aan burgers, ontvangen scholen op hun bedrijf en werken samen met andere partijen voor een effectief natuur– en landschapsbeheer. Uit impactmetingen blijkt dat het maatschappelijke effect van deze activiteiten groter is dan alleen de extra gegenereerde omzet op individuele bedrijven, maar wat de actuele regionale economische effecten zijn is nog niet duidelijk. Ook natuur– en landschapsbeheerders zien zich als gevolg van bezuinigingen geconfronteerd met de noodzaak natuur in economische zin te verwaarden. Hieruit ontstaat een urgentie voor direct handelen, een urgentie die ook in het groene onderwijs wordt gevoeld.

Koplopers

Er zijn ondernemers die hierop vooruitlopen. Zo is er in het Westerkwartier een agrarische natuurvereniging met duizenden aangesloten leden, die hun bedrijvigheid zullen opschalen en professionaliseren door een samenwerking aan te gaan met overheden, maatschappelijke organisaties en terreinbeheerders. Deze en andere ondernemers in Noord–Nederland hebben AOC Friesland en de partnerorganisaties uitgenodigd deze professionaliseringsslag samen met hen te doorlopen. Zij willen resultaten bereiken om hun bedrijfsprestatie te verbeteren, en wel door innovatiever te werken in het natuur– en landschapsbeheer.
Dat ondernemen in en met natuurbeheer steeds urgenter wordt heeft te maken met nationale en Europese beleidsontwikkeling. Steeds meer dringt het besef door dat natuur geld kan opleveren. En door de bezuinigingen is dit niet alleen een optie, maar ook een noodzaak. De vraag is hoe ondernemers daar op in kunnen spelen en daarbij de potenties . van burgers kunnen benutten. In steeds meer gebieden willen burgers (bewoners) immers meedenken en meedoen in de ontwikkeling van hun gebied en dus ook als het gaat om natuur en landschap – hun eigen leefomgeving.

Het project is goedgekeurd in de nieuwe KIGO ronde (Kennisverspreiding en Innovatie Groen Onderwijs). Het wordt uitgevoerd onder penvoerderschap van Nordwin College (voorheen AOC Friesland).