U bent hier:  Home  >  Projecten  >  Nieuw Gemeenschappelijk Landbouw Beleid

Nieuw Gemeenschappelijk Landbouw Beleid

Nieuw Gemeenschappelijk Landbouw Beleid

Aanleiding
De Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân organiseert op 2 oktober  samen met de Kenniswerkplaats Veenkoloniën een informatiedag over het veranderende Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB).

Tijdens deze dag zullen vertegenwoordigers van agrarisch natuurbeheerders en docenten van Nordwin College, AOC Terra en Hogeschool Van Hall Larenstein met elkaar in gesprek gaan over de betekenis van het nieuwe GLB voor vergroening, agrarisch natuurbeheer en waterbeheer.

Vraagstukken
Naar aanleiding van de informatiedag worden vraagstukken geformuleerd die via de Kenniswerkplaatsen gekoppeld zullen worden aan studenten.

Betrokken partijen
De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) de Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen (ANOG), de vereniging Boer&Natuur Zuidelijk Westerkwartier, de Kenniswerkplaatsen Noordoost Fryslân en Veenkoloniën en de groene onderwijsinstellingen uit Noord Nederland.