U bent hier:  Home  >  Projecten  >  Onderzoek herstel historische vaarroute Rinsumageast

Onderzoek herstel historische vaarroute Rinsumageast

Onderzoek herstel historische vaarroute Rinsumageast

Dorpsbelang Rinsumageast wil graag de historische vaarroute vanaf Aldtsjerk (Hjelbird) door Rinsumageast naar Dokkum herstellen. Dit was vroeger een belangrijke vaarroute, waar onder andere de elfstedentocht langs kwam. In de jaren 70 van de twintigste eeuw is deze vaarroute door dammen en peilverschillen onbevaarbaar geworden. In de jaren 90 is er al onderzoek gedaan naar de technische punten die opgelost moeten worden om de route weer bevaarbaar te maken. Toentertijd is het niet gelukt om verder met dit plan te komen. Nu pakt dorpsbelang deze vraag weer op, en zoekt daarbij de samenwerking met de ontwikkelingen in de regio door aan te haken bij stichting Wetterwâlden Bûtenfjild. Het herstel van de historische vaarroute kan niet los worden gezien van de cultuurhistorische elementen in de omgeving van Rinsumageest (zoals klooster Claercamp) en de fiets- en wandelpaden in het gebied en de regio Bûtenfjild. Zo is het herstel van de vaarroute onderdeel van het vergroten van de leefbaarheid in de regio.

Dorpsbelang heeft een werkgroep opgericht die zich bezig gaat houden met het onderzoek naar het herstel van de historische vaarroute. Deze werkgroep heeft contact gezocht met de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân om te zoeken naar mogelijkheden binnen het onderwijs. Dat heeft geresulteerd in een groep van vijf studenten van hogeschool Van Hall Larenstein die negen weken onderzoek gaan doen. Het zijn eerstejaars studenten van de opleiding Toegepaste Aardrijkskunde (Management van de Leefomgeving), die de module Landschapsgenese volgen. In deze module leren studenten de geschiedenis van het cultuurlandschap te onderzoeken, en deze kennis in te zetten voor een product. Naast een rapport over de geschiedenis van het landschap waarin de historische vaarrroute ligt, heeft de opdrachtgever gevraagd om een visualisatie (film, beelden) te maken waarmee ze het verhaal van de vaarroute kunnen vertellen om meer partijen enthousiast te maken om te participeren in dit project. De studenten sluiten deze module af met een excursie die ze zelf moeten organiseren.

Dit onderzoek loopt van 1 februari tot en met 15 april 2016.