U bent hier:  Home  >  Projecten  >  Ontwerp ecologische verbindingszone kanaalzone Burgum/Sumar

Ontwerp ecologische verbindingszone kanaalzone Burgum/Sumar

Ontwerp ecologische verbindingszone kanaalzone Burgum/Sumar

In Noordoost Fryslân wordt in opdracht van de provincie gewerkt aan De Centrale As. Deze weg die Drachten en Dokkum verbindt, moet zorgen voor betere bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid in de dorpen. De Centrale As is meer dan een weg. Er is heel duidelijk ook aandacht voor gebiedsontwikkeling. Zo wordt het gebied waar de Centrale As doorheen loopt achtergelaten met een ‘plus’. Een onderdeel van deze 'plus' is het EHS-kwadrant. Dit is een ecologische verbindingszone rond de weg, in de vorm van een vierkant. Een deel van dit kwadrant is al gerealiseerd, maar een deel moet nog gerealiseerd worden. Dertien derdejaars studenten van de opleiding Toegepaste Aardrijkskunde van Hogeschool VHL in Leeuwarden werken van november 2015 tot en met januari 2016 aan een het onderdeel langs het Prinses Margrietkanaal in Burgum. Ze doen dit in opdracht van De Centrale As.

Creatieve oplossingen
Het Prinses Margrietkanaal nabij Burgum vormt met betrekking tot de ecologische en recreatieve verbindingen van west naar oost een prominente schakel. Er zijn al verschillende maatregelen genomen om de verbindingen tussen het Burgumermeer en de Wijde Ee te verbeteren. Maar de harde oevers langs het kanaal in Burgum en Sumar zelf vormen nog een groot obstakel voor veel dieren en mensen. De kanaalgebonden bedrijven die gebruik maken van de oever zullen niet verdwijnen, dus er zal gezocht moeten worden naar creatieve oplossingen waar mens en dier gebruik van kunnen maken. De studenten moeten slim ontwerpen, zodat natuur, schoonheid en recreatie hand in hand kunnen gaan. Maar het hoofddoel is het ontwerpen van een functionele verbindingszone voor kleine zoogdieren door Burgum heen.

Ontwerpmodule
Op donderdagavond 28 januari presenteren de studenten hun ontwerpen aan de opdrachtgever en belangstellenden. De locatie is het informatiecentrum De Centrale As. De studenten hebben dan een gebiedsanalyse gemaakt, een locatieanalyse en op basis van deze beide documenten verschillende schetsen en een uiteindelijk ontwerp. Iedere student maakt een eigen ontwerp, dus de opdrachtgever ontvangt dertien verschillende ontwerpen. Begin 2016 zal De Centrale As ook daadwerkelijk aan de slag gaan met het uitwerken van de ecologische verbindingszone. Ze hopen dat de ontwerpen van de studenten als inspiratie en ideeënbron gebruikt kunnen worden.