U bent hier:  Home  >  Projecten  >  Ontwerpen haven Mûnein
Ontwerpen haven Mûnein

Ontwerpen haven Mûnein

Ontwerpen haven Mûnein

Vanaf 10 november 2014 zijn acht derdejaars studenten van de opleiding Toegepaste Aardrijkskunde (Hogeschool Van Hall Larenstein) negen weken lang fulltime aan de slag gegaan met een ontwerp voor het havengebied van Mûnein. De opdracht komt van de commissie Wetterwâlden Bûtenfjild en Dorpsbelang Mûnein Readtsjerk.

Het haventje van Mûnein ligt op de grens van twee landschappen: het boomrijke Trynwâlden, een aantrekkelijk bosrijk en historisch gebied met een vijftal dorpen, en het open Bûtenfjild. Aan de oostzijde van Trynwâlden ligt het Bûtenfjild, een open veenweidengebied. Het haventje van Mûnein is momenteel met het Bûtenfjild verbonden door middel van vaarverbindingen voor kleine roei- en fluisterboten. De plannen van de stichting Wetterwalden Bûtenfjild behelzen voor de komende jaren de realisatie van een diepere vaarverbinding en aanleg van kunstwerken voor het doorlaten van sloepen (F-klasse). De studenten moeten een inspirerend ontwerp maken waarin de haven van Mûnein de twee contrasterende landschappen met elkaar verbindt en de haven meer (recreatieve) functies krijgt.

De studenten hebben deze opdracht afgesloten met een presentatie voor de opdrachtgevers, het dorp en andere belangstellenden. Door middel van een toekomstvisie en een gebiedsanalyse zijn de studenten tot vier ontwerpen gekomen. Deze zijn gepresenteerd door middel van vier posters. Alle documenten zijn hieronder te vinden.