U bent hier:  Home  >  Projecten  >  Ontwerpen zoetwatervisketen

Ontwerpen zoetwatervisketen

Ontwerpen zoetwatervisketen

Tijdens de hogeschoolbrede module ‘eco-change management in society’ (mei-juni 2014) zijn drie studenten aan de slag gegaan met de vraag wat de mogelijkheden zijn rondom zoetwater fishfarms in Noordoost Fryslân. De studenten doen alle drie een verschillende opleiding op Van Hall Larenstein, en bundelen hun kennis en ervaring in deze module.

Better Wetter
De verkenning naar zoetwater fishfarms wordt uitgevoerd in opdracht van Better Wetter, een programma dat ecologisch adviesbureau Altenburg & Wymenga samen met de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân heeft ontwikkeld, met het oog op een toekomstbestendig waterbeheer.