U bent hier:  Home  >  Projecten  >  Paardenroutes Bûtenfjild

Paardenroutes Bûtenfjild

Paardenroutes Bûtenfjild

Stichting Wetterwâlden Bûtenfjild wil het paard een duidelijker plek geven in de recreatieve ontwikkeling van het gebied Bûtenfjild. Niet alleen voor paardenbezitters, maar ook voor recreanten (huifkartochten en dergelijke). In 2012 heeft de stichting zelf een eerste schets laten maken met mogelijke verbindingen tussen drie gebieden met een paardencultuur: Trynwâlden, Noardburgum en de omgeving van Damwoude. Om dit onderwerp verder uit te werken, zijn er meerdere deelonderzoeken geformuleerd. Studenten Diermanagement van hogeschool VHL in Leeuwarden hebben begin 2016 een inventarisatie van wat er aan paardencultuur in het gebied aanwezig is afgerond. Ze hebben ook gepeild welke behoefte er is aan paardensport. Hier is uitgekomen dat er in de regio behoefte is aan meer mogelijkheden voor ruiters.

In mei en juni 2016 zijn twee groepen van drie studenten van Nordwin College bezig met vervolgvragen rondom 'het paard'. Deze studenten doen in het kader van Regioleren een opdracht voor een externe opdrachtgever, in dit geval voor Wetterwâlden Bûtenfjild. De twee groepen werken aan de volgende opdrachten:
- Gaan tamme paarden (voor een huifkar, met een ruiter) samen met wilde paarden? Zo ja, welke maatregelen moet je daarvoor nemen?
- Er is behoefte aan langere ruiterroutes in en om het Bûtenfjild. Wat is de leukste en langste route van de Westereen naar Trynwâlden?

De studenten presenteren de resultaten van hun onderzoeken half juli aan de opdrachtgever. Ze zullen ook aanbevelingen doen voor vervolgvragen.