U bent hier:  Home  >  Projecten  >  Onderzoek naar invulling Brûsplak

Onderzoek naar invulling Brûsplak

Onderzoek naar invulling Brûsplak

In september 2015 zijn vijf studenten Human Resource Management van Stenden Hogeschool Leeuwarden begonnen met het verkennen van een nadere invulling voor de Brûsplak in het Bûtenfjild. Streven is om in 2016 een fysieke locatie, de Brûsplak, te realiseren in het Bûtenfjild. In de Brûsplak gaan kennisinstellingen (studenten, docenten, lectoren) en ondernemers concreet aan de slag gaan met projecten vanuit het programma Better Wetter. Zij gaan onder andere werken aan onderzoeken op het gebied van nieuwe verdienmodellen in natte gebieden, zoals lisdodde, veenmos, en recreatie/toerisme.

De studenten van Stenden hebben de opdracht gekregen om te onderzoeken hoe deze Brûsplak ook van directe meerwaarde kan zijn voor de bewoners in het gebied. Welke functies kunnen we eraan koppelen om ook hen optimaal te laten profiteren van de Brûsplak. Om een antwoord op deze onderzoeksvraag te vinden, zullen zij in gesprek gaan met bewoners en ondernemers uit het gebied. Het project wordt in november 2015 afgerond.

Het rapport is hier in te zien.