U bent hier:  Home  >  Projecten  >  Vaarroute richting Eeltjemeer: knelpunten oplossen

Vaarroute richting Eeltjemeer: knelpunten oplossen

Vaarroute richting Eeltjemeer: knelpunten oplossen

De Stichting Wetterwâlden Bûtenfjild (WB) heeft als doel doorontwikkeling van de recreatieve infrastructuur in het gebied dat omsloten is door de Lauwersseewei N361, de spoorlijn Leeuwarden-Groningen en de Centrale As. Het moet prettig ondernemen en wonen worden voor de bewoners. En prettig recreëren en verblijven voor gasten. WB richt zich op kleinschalige, duurzame vormen van recreatie, passend bij het karakter van het gebied. Eén van de projecten van WB is de vaarroute richting het Eeltjemeer openleggen voor electrische sloepen tot de F-klasse. Nu is het gebied alleen bevaarbaar met een kano.

Opdracht
Drie studenten Watermanagement en Milieu (vierdejaars) van MBO Life Sciences (Nordwin College en Friesland College) hebben in het kader van Regioleren de opdracht aangenomen om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om via of langs het natuurgebiedje Tusken Lytsen te varen naar het Eeltjemeer, met electrische sloepen tot maximaal de F-klasse. De grootste knelpunten liggen rondom Tusken Lytsen. De studenten moeten onderzoeken welke knelpunten en voorwaarden er zijn om deze vaarroute te realiseren. Daarnaast moeten ze met drie alternatieven komen voor een doorvaart via of langs Tusken Lytsen. Studenten moeten bij het onderzoek minimaal de volgende stakeholders betrekken: Staatsbosbeheer (eigenaar Tusken Lytsen), Wetterskip Fryslân en de gemeente Dantumadiel.

Vervolg
De aanbevelingen uit het onderzoek vormen de basis voor het overleg van WB met stakeholders (bij het project betrokken eigenaren, beheerders, overheden en organisaties) over de wenselijkheid en de randvoorwaarden om de vaarroute langs of door de Tusken Lytsen te leiden.

Afbeelding: vogelwachtakkerwoude.nl

Adviesrapport is hier te bekijken.