U bent hier:  Home  >  Projecten  >  'Scenario-study' voor 100% duurzaam Ameland

'Scenario-study' voor 100% duurzaam Ameland

'Scenario-study' voor 100% duurzaam Ameland

Zes studenten Milieuwetenschappen van de Wageningen Universiteit gaan zich negen weken buigen over de vraag hoe de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Ameland kunnen leiden tot meer werkgelegenheid. De studenten gaan daarvoor eerst in kaart brengen hoe de verschillende sectoren op Ameland de kringlopen sluiten op het gebied van water, energie en afval. Daarna bekijken ze welke kansen de duurzaamheidsdoelstellingen (water, energie, afval) bieden voor de verschillende sectoren. Er wordt daarbij speciaal aandacht geschonken aan de kansen op het gebied van werkgelegenheid.
De studenten ronden eind juni 2015 hun onderzoek af middels een rapport en een presentatie.

Ameland 2020 en de Waddencampus
De Waddeneilanden hebben met elkaar afgesproken dat ze in 2020 zelfvoorzienend zijn op het gebied van water en energie. De gemeente Ameland wil via de Waddencampus studenten laten meedenken over kansen en mogelijkheden rondom deze duurzaamheidsdoelstellingen. De Waddencampus is een kenniswerkplaats in oprichting op Ameland.

Foto: First Solar