U bent hier:  Home  >  Projecten  >  studenten Dier en Markt ontwikkelen tool

studenten Dier en Markt ontwikkelen tool

studenten Dier en Markt ontwikkelen tool

Vijf studenten van de opleiding Diermanagement van Hogeschool Van Hall Larenstein voeren een opdracht uit voor het programma Better Wetter. Voor de module Dier en Markt moeten ze voor een externe opdrachtgever een marketingproduct ontwikkelen, zoals het voorbereiden van een themadag, een website ontwerpen, nieuwsbrief maken of een educatieve activiteit ontwikkelen. Voor Better Wetter willen we de ontwikkelingen in het Bûtenfjild koppelen aan recreatie en toerisme, en zo het gebied zelf meer op de kaart zetten. Een belangrijk onderdeel van het natuurgebied zijn de natuurwaarden, biodiversiteit, de dieren in het gebied. Onze vraag is: ontwikkel een tool om de natuurwaarden van It Bûtenfjild meer zichtbaar te maken voor de recreanten en toeristen. Begin november 2015 zullen de studenten hun resultaten presenteren.

Better Wetter
Better Wetter – voor ecologie en economie is een regionaal programma dat ontwikkeld is door ecologisch adviesbureau Altenburg & Wymenga in samenwerking met de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân. Het programma is ontstaan vanuit de noodzaak om anders om te gaan met het veenweidegebied. Er zijn grenzen gekomen aan de manier waarop we ons waterbeheer eeuwenlang hebben vormgegeven. We moeten daarom op zoek naar nieuwe manieren van gebruik van deze gronden, waarbij we oog hebben voor ecologie én economie. Het (natuur)gebied It Bûtenfjild, ten westen van Veenwouden, is een locatie waar met nieuwe manieren kan worden geëxperimenteerd.

Voor Better Wetter wordt een Brûsplak ontwikkeld in het Bûtenfjild, in nauw overleg met dorpsbelangen en de organisatie Wetterwâlden Bûtenfjild (waarin dertien dorpen rondom het Bûtenfjild zijn vertegenwoordigd om de regio meer op de kaart te zetten). De Brûsplak wordt een plek waar studenten, docenten, burgers, organisaties en bedrijven samen komen om te werken aan Better Wetter.

Foto: moerasviooltje in It Bûtenfjild, It Fryske Gea

Het rapport is hier in te zien.