U bent hier:  Home  >  Projecten  >  Teeltplan Lisdodde

Teeltplan Lisdodde

Teeltplan Lisdodde

Hoe ziet de teelt van lisdodde in Noordoost Friesland eruit? Dat is de hoofdvraag van een viertal studenten Tuin- en akkerbouw aan Van Hall Larenstein. Voor de module Gewasontwikkeling zijn zij begin 2014 begonnen met een onderzoek naar mogelijkheden voor de teelt van waterminnende gewassen, als mogelijke inkomstenbron voor boeren in natte gebieden. Lisdodde is een ideaal waterminnend gewas dat vooral in het wild voorkomt. Het is vaak dicht begroeid waardoor het perfect is voor bio-energie. Andere toepassingen zijn voedsel voor runderen en kippen, bouwmateriaal en isolatie, kleding, papier, meubels of als humane consumptie. Omdat de teelt van lisdodde weinig voorkomt in Nederland, moet onderzocht worden hoe de teelt er uit gaat zien.
Naast literatuurstudie wordt ook in de praktijk onderzoek gedaan op een locatie nabij Veenwouden. De teelthandleiding wordt gebasseerd op deze locatie. Zo wordt beschreven of het mogelijk is om op deze locatie lisdodde te telen en hoe dit er vervolgens uit gaat zien.

Door opwarming van de aarde en heftigere regenval worden steeds meer gebieden bedreigd door de stijging van het wateroppervlak. Hierdoor kunnen boeren hun land verliezen doordat het onder water loopt. Daarnaast is het veengebied in Noordoost Friesland aan het dalen is. De stijging van het wateroppervlak en de daling van het veengebied in Noordoost Friesland worden gezien als een bedreiging voor dit gebied. Altenburg & Wymenga, een ecologisch adviesbureau in Veenwouden, en de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân, zijn het project Better Wetter gestart. In dit project wordt gezocht naar mogelijkheden voor het behoud van natte veengebieden in Noordoost Friesland. Wij zoeken naar mogelijkheden voor duurzaam land- en watergebruik in deze natte gebieden. Een onderdeel van dit onderzoek is de mogelijkheid in kaart brengen voor het telen van waterminnende gewassen, zodat de lokale boeren hun inkomen niet kwijt raken.

De studenten hebben in juni 2014 hun onderzoek afgerond door middel van een teelthandleiding en presentatie.