U bent hier:  Home  >  Projecten  >  Vital Wetlands Area Network
Vital Wetlands Area Network

Vital Wetlands Area Network

Vital Wetlands Area Network

Voor de HBO opleiding milieukunde wordt door een groep vierdejaars studenten een jaar lang onderzoek gedaan naar de huidige vitaliteit van de wetlands binnen de Friese boezem. De opdrachtgever is Altenburg & Wymenga, een ecologisch onderzoek- en adviesbureau.

Nederland (en daarmee Friesland) is een delta, wat betekent dat het een putje is voor de waterafvoer van de direct omringende landen. Daardoor is Friesland van oorsprong een waterrijk gebied. Dit levert percelen op die ideaal zijn voor voedselproductie. Dit zijn ook ecologische hotstpots. Vroeger stonden de zogenaamde Friese waarden in de winter onder water en zomers kwamen ze weer droog te liggen. Dit leverde de ecologische waardevolle wetlands op. Door allerlei veranderingen in de landbouw zijn de waarden omdijkt, zodat ze niet meer konden overstromen maar juist ontwaterd werden. Daardoor ontstond daling van het maaiveld. Door deze ontwikkelingen is er geen plaats meer voor de wetlands. Daarnaast loopt men tegen allerlei knelpunten aan in het huidige waterbeheer. Voor het oplossen van deze problemen is het programma Better Wetter ontwikkeld. Initiatiefnemers zijn Altenburg & Wymenga en de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân. In dit programma hopen wij samen met ondernemers, onderwijs en omgeving nieuwe ecologische en economische dragers te ontwikkelen voor een waterrijke omgeving.

Het doel van het studentenonderzoek is uit te zoeken welke maatregelen er in het verleden zijn uitgevoerd met betrekking tot de wetlands, en welke maatregelen er wel of geen veranderingen te weeg hebben gebracht binnen de Friese boezem. Daarnaast wordt onderzocht hoe en met welke frequentie de wetlands binnen de Friese boezem in de afgelopen jaren zijn gemonitord en wat er met de bevindingen is gedaan.

Plaats een reactie


(wordt niet getoond op de website)
(antwoord in cijfers)