U bent hier:  Home  >  Projecten  >  Wat vinden ondernemers in Achtkarspelen van zondagsopenstelling?

Wat vinden ondernemers in Achtkarspelen van zondagsopenstelling?

Wat vinden ondernemers in Achtkarspelen van zondagsopenstelling?

Wijziging winkeltijdenwet
De gemeente Achtkarspelen wil weten of het zijn beleid op het gebied van de winkelsluitingstijden moet herzien, nu de Winkeltijdenwet in 2013 in werking is getreden ter vervanging van de Winkelsluitingswet 1976 en een meer liberaler regime voor winkeltijden mogelijk is. Op dit moment kent de gemeente Achtkarspelen een sluitingstijd voor zon- en feestdagen, maar rijzen er vragen of dit verbod nog houdbaar is nu de nieuwe wet een ruimhartiger openingsbeleid kent en ondernemers dan wel bewoners van en bezoekers aan de gemeente wellicht behoefte hebben aan ruimere openingstijden. Het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen heeft van de gemeenteraad de opdracht gekregen een beleidsnotitie voor te bereiden over het onderwerp, zodat de raad een (politieke) discussie kan voeren en een besluit kan nemen over de zondagsopenstelling van winkels in zijn gemeente. In deze beleidsnotitie dienen op objectieve wijze de voor- en nadelen van openstelling van winkels op de zondagen te zijn verwoord.

Opdracht studenten
Meer dan vijftig eerste- en tweedejaars studenten hbo-recht aan NHL Hogeschool gaan input geven voor de beleidsnotitie. Ze gaan daarvoor onderzoek doen naar de meningen van de winkeliers in de gemeente Achtkarspelen. Ze zullen daar alle winkeliers bevragen door middel van een enquête. De centrale vraag waar de studenten antwoord op zullen geven is: "Hoe denken de winkeliers van de gemeente Achtkarspelen over openstelling van winkels in deze gemeente op de zondag en op welke wijze kunnen deze meningen verwerkt worden in een winkeltijdenverordening voor deze gemeente?"

Het project loopt van april tot juli 2016. De studenten/docenten overleggen gedurende dit project met een klankgroep waarin ambtenaren en ondernemers van de gemeente Achtkarspelen plaatsvinden.