U bent hier:  Home  >  Actueel  >  Nieuws  >  Eindpresentatie ACT-team Healthy Ageing in Noordoost Fryslân

Eindpresentatie ACT-team Healthy Ageing in Noordoost Fryslân

Sinds 1 september 2014 is er een nieuw ACT (Academy Consultancy Training) project van start gegaan waarin vijf studenten van de Wageningen Universiteit zijn betrokken. Zij voeren een onderzoek uit in opdracht van de kopgroep ANNO Europa in samenwerking met de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân. Het team is aan de slag gegaan met een verkenning naar een agenda en een programma over hoe Healthy Ageing de komende jaren in Noordoost Fryslân geïmplementeerd kan worden. Op 22 oktober presenteerden de studenten hun resulaten van onderzoek tijdens een mini-symposium. Dit onderzoek komt voort uit de masterclasses die in maart, april en mei dit jaar zijn gehouden.

Wat is Healthy Ageing?
De studenten hebben als eerste een definitie van Healthy Ageing gemaakt zodat het begrip ingekaderd is. Healthy Ageing is een containerbegrip: de inhoud is breed, maar niet transparant. Het begrip zou in een vitrinekast geplaatst moeten worden. De studenten hebben daarom de definitie alsvolgt omschreven: Active en Healthy Ageing is het proces van het optimaliseren van mogelijkheden voor gezondheid, participatie en veiligheid om de kwaliteit van leven te verbeteren wanneer men ouder wordt. Dat geldt voor individuen en populaties.

Uitdagingen voor Noordoost Fryslân
De uitdagingen die in Noordoost Fryslân invloed hebben op actief en gezond ouder worden zijn demografische ontwikkelingen, leefstijlfactoren, de afname van lokale voorzieningen en eenzaamheid onder zowel ouderen als jongeren. Demografische ontwikkelingen in Noordoost Fryslân zijn de combinatie van vergrijzing en ontgroening, een lager percentage hoogopgeleiden en een bevolkingsafname. De leefstijlfactoren die in deze regio opvielen ten opzichte van het landelijk gemiddelde zijn een hoger alcoholgebruik, een lager tabaksgebruik en minder overgewicht. Op basis van deze factoren zijn aanbevelingen gedaan.

Aanbevelingen
De eerste aanbeveling dan de studenten is het aanleggen van een hoogwaardige digitale infrastructuur. Als buitengebieden beschikken over een goede internetverbinding kunnen de bewoners bijvoorbeeld voor kleine klachten via een beeldbelverbinding contact opnemen met een huisarts, zodat ze niet een eind moeten reizen voor ze hulp kunnen krijgen. Daarnaast zouden dorpscoöperaties opgezet kunnen worden. Dit zorgt voor samenhorigheid in de samenleving. Verder is de inzet van gepensioneerde ouderen een optie voor de regio. Als gepensioneerden ouderen kunnen helpen met bijvoorbeeld computervaardigheden aanleren kunnen meer ouderen gebruik maken van de eerdergenoemde beeldbelverbinding met de huisarts. De laatste aanbeveling is zorgtoerisme. De natuur is de regio is een rustige omgeving en een uitgelezen gebied voor sportieve activiteiten. Zorgtoerisme is goed voor de regionale economie.

Burenhulpdienst
Na de eindpresentatie van de studenten kwam Reina Hes van stichting Welzijn 'het Bolwerk' aan het woord. Zij vertelde over het initiatief Burenhulpdienst in Metslawier. De Burenhulpdienst is een organisatie die bestaat uit vrijwilligers die hun dorpsgenoten helpen bij klusjes zoals licht huishoudelijk werk, vervoer van en naar de huisarts of het ziekenhuis maar ook een praatje maken met eenzame buurtgenoten. Door de Burenhulpdienst wordt de leefbaarheid van het dorp verbeterd. Burenhulpdienst bestaan zo’n zes jaar en is inmiddels ook in andere dorpen opgezet. Daarnaast is er een proef in de Gemeente Dantumadiel uitgezet.

Centre of Expertise Healthy Ageing
Peter Boonstra, manager van het Centre of Expertise Healthy Ageing (CoE HA), vertelde meer over het begrip Healthy Ageing en wat zij daar als Centre of Expertise mee doen. Het CoE zet diverse innovatiewerkplaatsen op waar ondernemers en zorginstellingen met een vraag, kennis van de huidige situatie en een praktijkomgeving komen. De aangesloten onderzoekers zijn op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en garanderen een methodische aanpak van het onderzoek. Studenten doen mee in de opzet en uitvoering en leren in de praktijk de nieuwe zorg kennen.