U bent hier:  Home  >  Over ons  >  Sociaal Economisch Masterplan

Sociaal Economisch Masterplan

De provincie Fryslân, de vijf gemeenten in de regio Noordoost Fryslân (Achtkarspelen, Dantumadeel, Dongeradeel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel) en het georganiseerd bedrijfsleven hebben hun krachten gebundeld, om in de komende jaren een ambitieus en toekomstgericht economisch ontwikkelings- en investeringsprogramma te realiseren.

Concrete actiepunten
Het sociaal-economisch masterplan: Wonen en Werken in Netwerken, is een belangrijke aanzet daartoe en bevat concrete actiepunten voor zowel de kortere als de langere termijn. In dit masterplan wordt de verbinding gelegd tussen de grote, reeds geplande, (infrastructurele) projecten enerzijds, waarvan de aanleg van de Centrale As wel de belangrijkste is en de vele sociaal-economische uitdagingen waar het gebied voor staat
anderzijds.

Bereidheid tot samenwerken
Het proces dat met de totstandkoming en de uitvoering van het masterplan op gang is gekomen, heeft nu reeds aangetoond, dat er een grote bereidheid is tot samenwerking tussen de partners in de regio. Veel van de informatie en ideeen in dit masterplan zijn dan ook tot stand gekomen in gesprekken met de maatschappelijke partners in de regio. Samen ervoor gaan, plannen maken van onderop, toetsen en bekritiseren van elkaars voorstellen schept verbondenheid die zich uit in het samen willen gaan voor Noordoost Fryslân!

Hand in hand
Het is van het grootste belang, dat deze verbondenheid tussen de maatschappelijke partners wordt bevestigd en versterkt, om daarmee de positieve beweging die is ontstaan voort te zetten! Proces en inhoud zijn beide even belangrijk en moeten daarom steeds hand in hand gaan.

Download Sociaal Economisch Masterplan Noordoost Fryslân