U bent hier:  Home  >  Projecten  >  Ecologische meerwaarde en optimalisatie van opbrengst van lisdodde

Ecologische meerwaarde en optimalisatie van opbrengst van lisdodde

Ecologische meerwaarde en optimalisatie van opbrengst van lisdodde

Sandra Marten en Lara Uphof, vierdejaars studenten Diermanagement van hogeschool VHL te Leeuwarden, doen hun afstudeeronderzoek voor het programma Better Wetter. Better Wetter - voor ecologie economie is een programma dat zoekt naar manieren om waterberging te combineren met economische dragers en ecologie. Het huidige waterbeheer is vooral gericht op wonen (droge voeten) en werken (droge landbouwgronden). Maar door klimaatveranderingen en maaivelddaling in de veenweidegebieden, is dit waterbeheer niet toekomstbestendig. Daarom wordt binnen Better Wetter gezocht naar onder andere alternatieve landbouw in de vorm van natte teelten. Eén van de pilots is lisdodde (Typha latifolia). In april 2016 worden hiervoor proefvelden aangelegd door studenten van mbo Life Sciences.  Sandra en Lara gaan zich met hun onderzoek richten op deze proefvelden.

In het onderzoek zal de vraag beantwoord worden wat de ecologische meerwaarde van een lisdoddeveld is in vergelijking met een natuurlijke situatie en omliggend gebied. Daarvoor is het nodig om data te verzamelen door veldonderzoek en literatuurstudie. Door een vergelijking te maken tussen het aangelegde veld en de lisdodde in hun natuurlijk omgeving, kan er ook een conclusie getrokken worden over de factoren die invloed hebben op de optimalisatie van de opbrengst.

Het afstudeeronderzoek van Sandra en Lara loopt van maart tot en met juli 2016.