U bent hier:  Home  >  Projecten  >  Ontwerpen voor Holwerd aan Zee

Ontwerpen voor Holwerd aan Zee

Ontwerpen voor Holwerd aan Zee

Inwoners uit Holwerd zijn gekomen met een groots plan om de verpaupering van het dorp tegen te gaan. Op de plek waar men vijftig jaar geleden de Waddenzee verder wilde inpolderen, is een plan ontstaan in tegenovergestelde richting, waarbij de natuurlijke water-dynamiek juist meer ruimte krijgt. De Waddenzee is nu werelderfgoed, en dat schept kansen voor mens en natuur. Bewoners, water-ingenieurs, ondernemers, politici, kunstenaars en natuurliefhebbers zien er voordelen in en willen er mee aan de slag. Er liggen mooie, uitdagende plannen, die ook omgezet moeten worden in ontwerpen.

Derdejaars studenten van de opleiding Management van de Leefomgeving van hogeschool VHL in Leeuwarden werken negen weken fulltime aan deelontwerpen voor Holwerd aan Zee. Ze combineren in deze module hun kennis van landschap, processen en schetsen met de wensen van de opdrachtgever om tot inspirerende ontwerpen te komen. De module loopt van november 2016 tot en met januari 2017. Aan het einde presenteren de achttien studenten ieder hun eigen ontwerp aan de opdrachtgever en het dorp. De ontwerpen gaan over drie concrete onderdelen, namelijk (recreatieve) terpen, dijken en een jachthaven in combinatie met de dorpsrand.