U bent hier:  Home  >  Actueel  >  Nieuws  >  Onderzoek duurzame toepassing van chitosan in lisdodde isolatiemateriaal

Onderzoek duurzame toepassing van chitosan in lisdodde isolatiemateriaal

Onderzoek duurzame toepassing van chitosan in lisdodde isolatiemateriaal

Begin januari 2019 zijn vijf master studenten van de Wageningen Universiteit aan een opdracht begonnen voor Better Wetter. De studenten zitten in de laatste fase van hun opleiding en volgen het vak Academic Consultancy Training (ACT). Tijdens dit project werken master studenten met verschillende technische disciplines samen aan de opdracht.

Door inklinking van veenpolders in Noordoost Friesland kan de grond verzakken, waardoor schade aan gebouwen, wegen en natuur wordt veroorzaakt. Ook resulteert dit in uitstoot van broeikasgassen. Better Wetter, een collectief van regionale belanghebbenden, werkt aan een oplossing voor deze problemen door zich onder andere te richten op duurzaam watermanagement. De introductie van natte teelten is één van de projecten voortgekomen uit het klimaatadaptatie initiatief van Better Wetter.

Uit voorgaande projecten is de teelt van lisdodde aangedragen als potentieel paludicultuur gewas met voldoende afzet- en verdienmogelijkheden. Een mogelijke eindtoepassing van lisdodde is biologisch afbreekbaar isolatiemateriaal. Voor de productie hiervan is ook een duurzaam bindmiddel vereist. Het gebruik van chitosan is uit eerder onderzoek naar voren gekomen als een regionaal beschikbaar en duurzaam bindmiddel, gewonnen onder andere uit restproducten van de garnalenindustrie. Kennis op het gebied van chemische eigenschappen, duurzaamheid en economische haalbaarheid van de toepassing van chitosan ontbreekt. Het doel van het project is om deze kennis te vergaren en advies te geven over het gebruik van chitosan als bindmiddel in het lisdodde isolatiemateriaal. Door middel van literatuurstudies en interviews met experts en belanghebbenden wordt deze informatie worden verkregen.

Het project wordt uitgevoerd door een team bestaande uit masterstudenten in verschillende technische disciplines. In maart zal het team haar uitkomsten presenteren aan de stakeholders van Better Wetter.