U bent hier:  Home  >  Actueel  >  Nieuws  >  Studenten Nordwin College planten natte gewassen in Bûtenfjild

Studenten Nordwin College planten natte gewassen in Bûtenfjild

Studenten Nordwin College planten natte gewassen in Bûtenfjild

Onder het project Natte Landbouw van Better Wetter hebben vier studenten van de opleiding Opzichter/uitvoerder groene ruimte het proefveldje bij de Brûsplak in het Bûtenfjild gebruiksklaar gemaakt voor beplanting en nieuwe natte gewassen geplant. Ze hebben hiervoor o.a. een drainagesysteem aangelegd, zodat het veld goed onder water blijft staan.

In drie van de vier vakken van het proefveldje hebben de studenten veenmos met mattebies, lisdodde en azolla geplant. Onder leiding van onderzoek- en adviesbureau Altenburg & Wymenga hebben ze delen uit het veld gehaald, wat nu verder in het proefveld kan uitgroeien.

De gewassen worden op deze manier onderzocht en ontwikkeld op hun mogelijkheden om te dienen als grondstof voor toepassingen met goede marktkansen. Andere meerwaarden zijn:

  • Vernatting van de veenbodem heeft remming van de bodemdaling tot gevolg.
  • Lisdodde en Azolla hebben de eigenschap meststoffen aan de bodem en water te onttrekken en daarmee schoner te maken.
  • Natte gewassen kunnen een goed economisch rendement kunnen opleveren, waardoor het een mooie aanvulling of alternatief kan zijn voor de traditionele melkveehouderij in veenweidegebieden.

Op de biodiversiteitsmarkt in Oosterwolde vertelden Jonas, Harm, Damon en Edwin aan bezoekers over hun project en wat lisdodde voor toepassingen kan hebben, zoals isolatiemateriaal en meubelen. Zij konden hiervan materialen laten zien dat in Studio Tjeerd Veenhoven is ontwikkeld.
De biodiversiteitsmarkt werd gehouden tijdens de opening van het Biosintrum in Oosterwolde.