U bent hier:  Home  >  Projecten  >  ACT-opdracht lisdodde

ACT-opdracht lisdodde

ACT-opdracht lisdodde

Door de daling van het veengebied in Noordoost Friesland en de stijging van het wateroppervlak kunnen boeren hun land verliezen. Altenburg & Wymenga, een ecologisch adviesbureau in Veenwouden, en de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân, zijn het project Better Wetter gestart. In dit project wordt gezocht naar mogelijkheden voor het behoud van natte veengebieden in Noordoost Friesland. Zij zoeken naar mogelijkheden voor duurzaam land- en watergebruik in deze natte gebieden. Een onderdeel van dit onderzoek is de mogelijkheid in kaart brengen voor het telen van waterminnende gewassen, zodat de lokale boeren hun inkomen niet kwijt raken. Lisdodde is zo’n waterminnend gewas.

Lisdodde kan in hoge water niveaus groeien waardoor het geschikt is voor onder water gezet land. De planten worden nog niet geteeld in Noordoost Friesland, het groeit alleen nog in de natuur.
Er is op dit moment nog geen onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om lisdodde te teelten in Nederland en in het bijzonder het veenweidegebied.

Zes studenten van Wageningen UR met studierichtingen earth & environment, plant biotechnology, plant science en management, economics & consumer studies gaan aan de slag voor Better Wetter. De studenten zitten in de laatste fase van hun opleiding en volgen het vak Academic Consultancy Training (ACT). Tijdens dit vak werken master studenten met verschillende studierichtingen met elkaar aan een opdracht voor een opdrachtgever.
De studenten doen onderzoek op nationaal en regionaal niveau naar belangrijke informatie over de teelt, zoals geschikte gebieden en het oogsten van de lisdodde.
Daarnaast doen ze nog onderzoek naar producten gemaakt van lisdodde, de productiemethodes en marktonderzoek. Mogelijke producten die van de planten gemaakt kunnen worden zijn isolatie materiaal en bio laminaat. Dit onderzoek is nodig voor een succesvolle uitvoering van de teelt en het vermarkten van producten.