13 mei 2020

Lisdodde geplant op 4 nieuwe locatiesHet project Better Wetter heeft zich de afgelopen weken ingezet op vier nieuwe locaties. Het land op deze locaties wordt omgevormd tot een teeltbed met lisdodde, ook wel bekend als ‘de sigaar’ of in het Fries ‘de tuorrebout’. 

Lees meer
Studenten Nordwin College doen onderzoek bij Ecologisch Onderzoek- en Adviesbureau Altenburg & Wymenga

Studenten van Nordwin College hebben voor hun stage hun inzet getoond bij twee projecten van ecologisch onderzoek- en adviesbureau Altenb…

Lees meer
Wethouder Kees Wielstra opent bijeenkomst Better Wetter

Tijdens de informatieve bijeenkomst van Better Wetter op 26 februari jl. bij de Omleiding in Feanwâlden, konden geïnteresseerd

Lees meer

Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân

De Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân is een plaats waar Ondernemers, Overheid, Onderwijs, Onderzoeksinstellingen en Organisaties binnen de regio samenkomen om gezamenlijk te werken aan een vitaal Noordoost Fryslân. De kenniswerkplaats is een ontmoetingsplaats, werkatelier en onderzoekscentrum.

Meer informatie

Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling Europa investeert in zijn platteland

     

  

 

      

Deze website is mede mogelijk gemaakt door medewerking en ondersteuning vanuit de EU, NOFA, Nordwin College, het ministerie van EL&I, de Groene Kennis Coöperatie (GKC) en het Programma Regionale Transitie. 

Ontvang onze nieuwsbrief